Zahraniční věci a evropská politika

Prosazujeme aktivní, sebevědomou a čitelnou zahraniční politiku, kterou definují realismus, pragmatismus a orientace na praktické výsledky a jež zároveň ctí naše tradice a hodnoty. Mezi její hlavní cíle patří zajištění bezpečnosti naší země a hájení jejích ekonomických zájmů. Občanská demokratická strana je tradičně prozápadní a transatlantická, za klíčové považujeme členství v NATO a v Evropské unii. K EU máme dlouhodobě konzistentní vztah: nepatříme mezi naivní eurooptimisty ani mezi radikální euroskeptiky.

Členství v EU je geopoliticky i ekonomicky jedinou realistickou možností, jak ukotvit naši exportně orientovanou zemi v politickém i ekonomickém prostředí evropského kontinentu. EU vnímáme především jako společenství členských států, které má sloužit k prosazování jejich národních zájmů. Evropská integrace není a nesmí být cílem sama o sobě. V našem zájmu je otevírání nových obchodních příležitostí, propojování trhů a odstraňování bariér. Zároveň je třeba naše obchodní a investiční portfolio dostatečně diverzifikovat, abychom nebyli závislí na jednom trhu nebo jediné zemi, což by nás dlouhodobě činilo zranitelnými.

zavedeme

 • Odpovědnou a důslednou přistěhovaleckou politiku; je důležité ulehčovat podmínky vstupu těm cizincům, kteří mohou být přínosem, a naopak zpřísňovat podmínky těm, kteří nemají úctu k našim zákonům, hodnotám a zvykům a jde jim o zneužívání našeho sociálního systému
 • Opatření k posílení exportních možností ČR na stávajících i nových trzích, a to i mimo evropský kontinent, např. v Asii nebo Latinské Americe

zrušíme

 • Povinnost přijmout euro – ČR se musí sama rozhodnout, zda a kdy euro přijme (trvalá výjimka)

prosadíme

 • Hájení a prosazování českých národních zájmů
 • Jednání o jasnějším vymezení kompetencí EU a o navrácení části kompetencí zpět na národní úroveň; EU toho bude dělat méně, ale lépe
 • Odmítnutí veškeré legislativy, která je v rozporu s národními zájmy ČR, jako jsou např. povinné kvóty pro uprchlíky nebo regulace legálního držení zbraní
 • Výjimku ze společné azylové a migrační politiky
 • Skutečnou pravomoc národních parlamentů kontrolovat a případně zablokovat návrhy evropských regulací a na vlastní návrh zrušit již platné nadbytečné normy a opatření, což zvýší demokratickou kontrolu EU
 • Rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny, aby státy platící eurem neměly v EU větší práva než státy s vlastní měnou
 • Možnost států dobrovolně zvolit míru další integrace v jednotlivých oblastech (flexibilní integrace)
 • Posílení transatlantické spolupráce, která bude postavena mj. na dodržování našich bezpečnostních závazků a posilování obchodních vazeb
 • Podporu Izraele jako jediného skutečně demokratického státu na Blízkém východě
 • Podporu aktivní a cílené politiky vůči zemím v bezprostředním sousedství Evropy, zejména v oblasti severní Afriky a Blízkého východu, s cílem posílit v těchto zemích stabilitu a prosperitu, a tím zmenšit bezpečnostní rizika

předchozí kapitola další kapitola