#ODS Praha Živě

ODS

ODS Praha sdílel(a) příspěvek uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

Tisková zpráva klubu zastupitelů ODS při ZHMP: Slova o spolupráci napříč zastupitelstvem byla ze strany koalice jen marketingovým trikem na voliče. Jde o omezování práce opozice. Pražští zastupitelé za ODS kritizují novou magistrátní koalici, která dala ve výborech opozičním stranám historicky nejmenší zastoupení. Podle předsedkyně zastupitelů ODS takový postup jasně dokazuje, že zastupitelům Pirátů, Prahy sobě a spojených sil nejde o Prahu, ale pouze o svůj vlastní prospěch. Občanští demokraté jsou ale i nadále odhodláni prosazovat svůj program, který ve volbách oslovil nejvíce voličů. Na ustavující schůzi pražského zastupitelstva proto navrhnou změnu jednacího řádu a pokusí se prosadit funkci Zmocněnce hlavního města Prahy, který by měl pomoci s řešením nejpalčivějších problémů celoměstského významu, např. Pražský okruh. „Před volbami jsme jasně řekli, že na rozhodnutí o klíčových věcech v oblasti dopravy, parkování a bydlení se musí podílet co možná nejvíce zastupitelských klubů – tak, aby měla zvolená řešení dostatečnou oporu i v dalších letech. Naprostou nutnost spolupráce s opozicí bez ohledu na výsledek voleb opakovaně hlásali všichni, a to včetně Zdeňka Hřiba, Jana Čižinského a Jiřího Pospíšila. Výsledek je bohužel takový, že budou mít opoziční strany ve výborech výrazně nižší zastoupení než v předchozích volebních obdobích. Zastupitelský klub ODS to považuje za jednoznačné omezování práce opozice. Považujeme to zároveň za signál, že veškeré řečičky o spolupráci opozice s koalicí byly jen marketingovým trikem a signál o tom, že hlavním cílem nového vedení města není dohoda v zájmu Prahy a Pražanů, ale dohoda mezi sebou navzájem – ať už bude jakákoliv,“ uvedla předsedkyně klubu zastupitelů za ODS Alexandra Udženija. „Jediným cílem, který budou sledovat občanští demokraté, je prosazování vlastního programu. Programu, kterému v Praze dalo hlas nejvíc voličů, programu, který vyhrál v Praze volby. Věřím, že pro konkrétní návrhy, které prokazatelně pomůžou Praze a Pražanům, najdeme podporu napříč zastupitelstvem,“ uvedl předseda pražské ODS Tomáš Portlík. „S prvním z našich konkrétních návrhů přicházíme už dnes, na ustavujícím jednání zastupitelstva. Navrhujeme zřízení funkce Zmocněnce hlavního města Prahy, který bude zastupovat zájmy hlavního města zejména při koordinaci řešení konkrétního problému či projektu, který svým významem pokrývá celé území hlavního města nebo ho dokonce přesahuje. Tam, kde bychom mohli takového zmocněnce okamžitě využít je například dostavba Pražského okruhu. Mandát, který by takový zmocněnec získal rozhodnutím zastupitelstva, by jeho postavení nepochybně dodávalo patřičnou vážnost, důvěryhodnost a respekt jak uvnitř orgánů města, tak i navenek vůči třetím stranám, s kterými by vstupoval do jednání“, dodává zastupitel za ODS Zdeněk Zajíček.

otevřít odkaz

ODS

Sledujte ustavující zastupitelstvo hlavního města Prahy.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha sdílel(a) příspěvek uživatele Jakub Stárek.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha sdílel(a) příspěvek uživatele Alexandra Udženija.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha sdílel(a) příspěvek uživatele Alexandra Udženija.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha sdílel(a) živé vysílání uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha sdílel(a) příspěvek uživatele Alexandra Udženija.

otevřít odkaz

Naši lidé