Kvalitní a dostupné zdravotnictví

Chceme moderní, vlídné a spravedlivé zdravotnictví, na které se lidé mohou spolehnout, zejména když čelí vážnému úrazu či onemocnění. Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevřený a pro všechny předvídatelný. České zdravotnictví, založené na systému všeobecného povinného zdravotního pojištění a rovných podmínkách pro poskytování zdravotní péče, je na vysoké úrovni. Nicméně je třeba zavést více otevřený systém, který respektuje svobodu volby a řízenou konkurenci poskytovatelů. Pracovníkům ve zdravotnictví chceme zajistit dobré finanční ohodnocení, dostupné a kvalitní postgraduální vzdělávání, zjednodušení administrativy a omezení přesčasové práce.

zavedeme

 • Princip DRG – „za stejnou péči stejná úhrada“
 • Jednodušší a průhlednější vyhlášku o úhradách, sazebník i tvorbu cen léků a zdravotnických prostředků
 • Bezpečnou a uživatelsky přívětivou elektronizaci zdravotnictví, která zajistí sdílení informací a usnadní práci s dokumenty
 • Jednodušší vzdělávání lékařů a sester při zachování jeho kvality; zdravotníkům zajistíme jasnou profesní perspektivu i odpovídající kompetence
 • Rovná pravidla a podmínky pro nemocnice i ambulantní zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou státní, krajské, městské, církevní nebo soukromé
 • Individuální zdravotní pojištění na míru
 • Kvalitní domácí hospicovou péči

zrušíme

 • Nadbytečnou byrokracii a papírování ve zdravotnictví; chceme jednodušší zdravotnickou dokumentaci a administrativu, která nebude lékaře a sestry přetěžovat, aby měli čas léčit a mluvit s pacienty
 • Nadbytečné byrokratické instituce, např. přístrojovou komisi

prosadíme

 • Širší možnosti volby pro pacienta, včetně volby nákladnější metody či materiálu nebo konkrétního zdravotnického pracovníka (pacient si doplatí pouze rozdíl oproti plně hrazené péči)
 • Další rozvoj špičkové medicíny na superspecializovaných pracovištích i odpovídající provozní a investiční financování
 • Obnovení stropu pro odvody zdravotního pojištění na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy
 • Dostupnost praktických lékařů, pediatrů a zubařů pro pacienty na celém území republiky
 • Podporu zdravotní péče v domácím prostředí, posílení role praktických lékařů
 • Funkční systém letecké záchranné služby bez zakládání nových státních podniků a porušování evropských předpisů
 • Návaznost zdravotní a sociální péče, včetně jejich kombinovaného financování
 • Programy snižující zdravotní rizika a zavádějící inovativní výrobky v boji proti kouření
 • Vznik proaktivních zdravotně preventivních projektů zvyšujících individuální odpovědnost pojištěnců

předchozí kapitola další kapitola