Základní informace o Občanské demokratické straně

Principy

ODS je liberálněkonzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz první republiky a na zkušenosti západních demokracií. Ve svém programu proto prosazujeme svobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, který je nejlepším předpokladem všeobecné prosperity. Stejně tak se zasazujeme o standardní fungování liberální demokracie západního typu, odmítáme proto věčné pokusy o hledání třetích cest, kolektivistické ideologie i naivní pokusy o nepolitickou politiku.

Základem naší praktické politiky je důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování byrokracie, malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadluženou budoucnost.

Pro zahraniční orientaci České republiky považujeme za klíčové silné transatlantické vazby, a to jak pro zajištění naší vlastní bezpečnosti, tak i pro rozšiřování prostoru svobody a demokracie ve světě.

Ve vztahu k Evropské unii zastáváme střízlivý a racionální postoj zdůrazňující nutnost zvyšování konkurenceschopnosti a rozvíjení efektivní spolupráce a zároveň hájící národní zájmy České republiky a jejích obyvatel.

Struktura a členové

Od svého vzniku v roce 1991 dokázala ODS vybudovat moderní čtyřstupňovou strukturu tvořenou místními, oblastními a regionálními sdruženími a pokrývající území celé České republiky. ODS tak je a v celých polistopadových dějinách i vždy byla nejsilnější a největší pravicovou stranou na české politické scéně, jejíž reprezentanti aktivně působí na všech úrovních samosprávy.

Zahraniční spolupráce

Od počátku své existence patří ODS k nejvýznamnějším politickým stranám postkomunistické Evropy. Za tu dobu jsme rozvinuli spolupráci a navázali řadu zahraničních partnerství. Již roku 1992 se ODS stala členem Evropské demokratické unie (EDU) sdružující evropské liberální, konzervativní a křesťanskodemokratické strany. V roce 2001 byla ODS jako první česká politická strana přijata do International Democrat Union (IDU), organizace sdružující desítky konzervativních a liberálních stran z celého světa. V roce 2009 se pak ODS coby zakládající člen podílela se svými zahraničními partnery na vzniku Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR), nové středopravicové nefederalistické eurostrany.

V Evropském parlamentu byla ODS v letech 2004–2009 členem frakce Evropské lidové strany – Evropští demokraté (EPP-ED), kde působila právě v rámci podskupiny Evropských demokratů. Po volbách v roce 2009 ODS založila společně s britskými konzervativci, polskou stranou Právo a spravedlnost a dalšími ideově spřízněnými partnery novou nefederalistickou parlamentní skupinu Evropští konzervativci a reformisté (ECR).

Partneři