PLÁN PRO VZDĚLANOU SPOLEČNOST

Aby Česká republika ve světě dlouhodobě uspěla jako svobodná, demokratická, bezpečná a prosperující země, musí mít vzdělané občany připravené na budoucnost. Každý musí mít stejnou šanci získat kvalitní vzdělání. Školy jsou vzdělávací instituce, nikoli socializační centra. Systém musí být důsledný vzhledem k výsledkům vzdělávání. To má vést ke kreativitě a podnikavosti, nikoli k tomu, aby se člověk jen spoléhal na stát. Prioritou musí být regionální školství, zejména základní, které bylo dlouhá léta opomíjeno. Jen špičková věda je základem a inspirací pro průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou. Vzdělávání na vysokých školách musí být propojeno s nejnovějším vědeckým výzkumem.

Co navrhujeme?

Pro učitele a pedagogy

 • Průměrný plat učitele minimálně 35 000,– Kč
 • Zvýšení netarifní části platu pro dobré učitele
 • Návrat kompetencí ředitelům škol a méně papírování

Pro kvalitní základní a střední školy

 • Jednodušší školský zákon, protože chceme jasná a jednoduchá pravidla
 • Spravedlivé financování základních a středních škol
 • Snížení rozdílů v kvalitě vzdělávání v jednotlivých regionech
 • Podporu přírodovědného a technického vzdělávání
 • Jednu úroveň státní maturity z češtiny, cizího jazyka a matematiky – ostatní ponecháme v kompetenci školy
 • Zrušíme povinnou inkluzi – řešení ponecháme v rukou každé školy
 • Zrušíme „pamlskovou“ vyhlášku omezující prodej potravin ve školách

Pro špičkové vysoké školy, vědu a výzkum

 • Víceleté financování pro nadprůměrné výzkumné instituce
 • Kontraktové financování vysokých škol vázané na nový systém akreditací a společenskou potřebu nabízených studijních programů
 • Systém hodnocení výzkumných institucí vytvářející tlak na výkon, efektivitu, kvalitu a koncentraci kapacit
 • Zpřísnění poplatku při překročení standardní doby studia vysoké školy
 • Rovnější podmínky financování pro výzkumné instituce bez ohledu na příslušnost k vysokým školám nebo Akademii věd