Nízké a jednoduché daně

Česká ekonomika bude zdravě růst, pokud stát omezí zbytečné přerozdělování našich peněz stejně jako výdaje na státní aparát a namísto zvyšování daní učiní celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. Pokud jsou daně nízké a jednoduché, lidé nemají důvod je obcházet a vyhýbat se svým povinnostem. Daňový systém musí být nastaven spravedlivě pro všechny, nesmějí se v něm neustále dělat nepřehledné změny, kvůli kterým se v něm občan nemůže vyznat. Bohatství se získává prací – ne dotacemi, ne přerozdělováním, ne zneužíváním přebujelého státního aparátu. Stát musí být malý a levný. Má sloužit občanům, a ne naopak. Občanská demokratická strana tvrdí, že jedině jednoduchý a přehledný daňový systém je přímou cestou k prosperitě.

zavedeme

 • Jednoduché a jednotné přiznání daně z příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění na jednom formuláři
 • Společné zdanění manželů
 • Slevu na pracující manželku/manžela ve výši 12 tis. Kč v případě péče o nezaopatřené dítě
 • Pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané služby snížíme z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a služeb z 21 % na 19 %
 • Nižší povinné odvody ze mzdy hrazené zaměstnavateli o 2 procentní body, abychom snížili vedlejší náklady práce a otevřeli prostor pro rychlejší růst mezd

zrušíme

 • Daň z nabytí nemovitosti
 • Silniční daň pro osobní automobily
 • Solidární přirážku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 %

prosadíme

 • Zvýšení čistých mezd zaměstnanců o 7 % zavedením 15% sazby z hrubé mzdy
 • Možnost posílat 1 % důchodového pojištění jako příspěvek na důchod přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi
 • Odmítnutí jakékoli formy progresivního zdanění pro fyzické i právnické osoby
 • Odmítnutí zavedení sektorové daně v jakémkoli ekonomickém odvětví

předchozí kapitola další kapitola