#ODS Olomoucký kraj Živě

ODS

Včera jsme pogratulovali k vyznamnemu jubileu nasi clence Dagmar Bromove. Byla to velka oslava jeji neuveritelne energie, pracovitosti, sily, lasky, zodpovednosti a pratelstvi. Je vzorem pro nas vsechny

otevřít odkaz

ODS

Bohuslav Svoboda: Rozpuštění rezerv pojišťoven může v době krize způsobit kolaps zdravotnictví Problémy ve zdravotnictví podle ODS nelze vyřešit neustálým přiléváním peněz do systému. Rozpuštění rezerv zdravotních pojišťoven může podle Bohuslava Svobody v období krize způsobit velké problémy. „Vláda má podle všeho pocit, že veškeré problémy zdravotnictví lze vyřešit neustálým doléváním peněz. Opak je ale pravdou. Zdravotnictví potřebuje úplnou změnu systému – od té nejmenší ordinace praktického lékaře až k tomu nejmodernějšímu specializovanému zařízení. Rozpouštění miliard z rezerv zdravotních pojišťoven může vypadat v době ekonomického růstu líbivě, nesmíme ale zapomenout, že chybějící prostředky budeme v dalších letech muset někde najít, a to může být v době krize pro celý systém fatální, protože potřebné peníze prostě nebudeme mít kde brát. Celá situace připomíná večírek, na kterém se všichni baví, i když vědí, že ho nemá kdo zaplatit,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda.

otevřít odkaz

ODS

Petr Fiala: Komentář k rozhodnutí státního zástupce v kauze Čapí hnízdo 2. září 2019 Petr Fiala: „Rozhodnutí státního zástupce bereme na vědomí. Nastala ale situace, před kterou jsme několikrát varovali. Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana. Předseda vlády je v trvalém konfliktu svých politických a podnikatelských zájmů, což má dopady i na důvěru v právní stát. V příštích parlamentních volbách chceme dosáhnout změny.“

otevřít odkaz

ODS

Jan Skopeček: Jan Hamáček a celá ČSSD žijí v podivném rozpočtovém science fiction Jan Skopeček: „Jan Hamáček a celá ČSSD žijí podle obsahu dopisu adresovanému premiérovi v nějakém podivném rozpočtovém science fiction, ve kterém lze donekonečna utrácet peníze, které nejsou. Případně lusknutím prstu upravit podle svého apetitu předpoklad ekonomického růstu, aby bylo více peněz na utrácení alespoň na papíře. Když ani to nestačí, tak socialisté navrhnou novou daň, kterou chtějí vzít lidem více peněz, aby mohli dál utrácet. Přitom návrh rozpočtu na příští rok počítá s navýšením výdajů oproti letošku o více jak 90 mld. Kč a ČSSD to stále nestačí!!! Ideální rozpočet podle ČSSD by tak musel znamenat rozpočtový a daňový Armageddon, který opravdu není v zájmu České republiky. Návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 40 mld. Kč je vzhledem k ekonomickému růstu a nízké nezaměstnanosti skutečně nerealistický. Vláda měla začít vnímat realitu už dávno a předkládat rozpočty vyrovnané. To bychom ale nesměli mít na ministerstvu financí nemehla z hnutí ANO, která nejsou přes slušný ekonomický růst a rekordně nízkou nezaměstnanost schopna už roky připravit a Poslanecké sněmovně předložit vyrovnaný rozpočet. ČSSD a hnutí ANO si nemají co vyčítat. Obě strany mají ve svém DNA schodkové rozpočty a tedy utrácení a na obě se hodí citát Antonína Švehly, že rády rozdávají koláče, které samy neupekly a upéci ani nemohly, protože snědly těsto, které ještě nestačilo ani vykynout. Rozpočty, které obě vládní strany s podporou komunistů v minulosti schválily, to dokazují. Jak se říká – jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. ODS bude tak jako v minulých letech navrhovat během rozpočtového procesu takové změny, které daňovým poplatníkům ukážou, že lze hospodařit realisticky a bez schodků.“

otevřít odkaz

ODS

Martin Kupka: Chceme rychlý internet i v těch nejodlehlejších vesnicích, zákon předložíme do konce léta 31. července 2019 Místopředseda občanských demokratů Martin Kupka představil plán na rychlejší rozvoj rychlého internetu a s tím související digitalizace na celém území ČR. Kupka chce, aby byly s každou liniovou stavbou připraveny podmínky pro položení optických vláken. Příslušný zákon by měla ODS předložit do konce léta. „Přicházíme s uceleným plánem, jak zajistit co nejrychlejší přístup k internetu na území celé republiky. Je to důležitý krok pro další rozvoj ekonomiky i pro udržení aktivních lidí na venkově. Do konce léta přeložíme návrh novely zákona o pozemních komunikacích, která usnadní pokládání sítí podél silnic. Je to jedna z cest, jak urychlit položení optických vláken na poslední míli. Tedy do menších a odlehlejších sídel,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka. „Oslovili jsme ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu s iniciativou změnit podmínky tak, aby s přípravou každé liniové stavby vznikla i jedna chránička navíc pro položení optické sítě. Vyzkoušel to již Kraj Vysočina a nízké náklady na položení chráničky se mu rychle vrátily v podobě nájmu. Pozitivní dopad na rozvoj regionu je samozřejmě ještě důležitější přidanou hodnotou. Chceme pro podobnou praxi získat i ostatní kraje, města a obce,“ doplnil Kupka.

otevřít odkaz

ODS

Zveme vás na zajímavou besedu s poslankyní Jana Černochová, těšíme se setkání

otevřít odkaz

ODS

Dobrý počin! Skupina poslanců vedená místopředsedou ODS Martinem Kupkou dnes podala v Poslanecké sněmovně návrh, který zajistí vznik digitální technické mapy (DTM) všech krajů. Za předložením návrhu se skrývá několikaměsíční práce zákonodárců napříč politickým spektrem, zástupců Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajů a také správců sítí. Významný podíl na vzniku novely zákonů má ICT unie v čele s prezidentem Zdeňkem Zajíčkem. DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré technické infrastruktuře pro území celé ČR, tedy např. o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. DTM shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem. „Je to důležitý a zcela konkrétní krok pro zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Podle údajů technické mapy bude možné například přesně a rychle stanovit okruh správců infrastruktury, kterých se dotýká jakýkoli nový stavební záměr. Digitální technická mapa dále umožní lepší koordinaci údržby a rozvoje technických sítí, aby se minimalizoval počet případů, kdy se kvůli různým účelům opakovaně rozkopávají stejné ulice a chodníky,“ říká k návrhu jeho předkladatel Martin Kupka a doplňuje: „Pro každého, kdo hledá například pozemek pro stavbu rodinného domu, bude mnohem snazší se na internetu podívat, jaké možnosti dané místo nabízí pro připojení plynu, vody, kanalizace, elektřiny či rychlého internetu.“ „Na prvotní fázi přípravy digitální technické mapy se podařilo zajistit prostředky z operačních programů, které by zůstaly nevyužity. Vytvoření takové mapy představuje samozřejmě významnou hodnotu pro budoucnost. Státy, kde takové mapy fungují, šetří veřejným rozpočtům, občanům i podnikatelům v úhrnu stovky miliónů korun ročně,“ vysvětluje prezident ICT unie Zdeněk Zajíček. Návrh, který je novelou zákona o zeměměřičství a stavebního zákona, nahrazuje v těchto zákonech dosavadní stručnou úpravu technických map. Ta umožňuje, aby samosprávy technické mapy z vlastního rozhodnutí zakládaly a vedly. Řada měst i některé menší obce a 6 krajů technické mapy založily a používají, plnému využití všech výhod však brání skutečnost, že chybí podrobnější úprava povinností správců infrastruktury při předávání nových údajů pro aktualizaci map. To by mělo navržené nové znění napravit. Opomenout nelze ani přínos, že správně vedená a aktuální DTM usnadňuje rychlé a přesné zásahy v případě havárie či poškození některé části technické infrastruktury v území. Současně obce a města získají možnost zkvalitnit evidenci a správu vlastního majetku, např. veřejného osvětlení, kanalizace nebo obecního vodovodu.

otevřít odkaz

ODS

Město Štíty získalo v soutěži Vesnice roku 2019 v Olomouckém kraji "Cenu naděje pro živý venkov" ,,Spolkový život a fungující občanská pospolitost. Tato dvě kritéria rozhodují o nositelích Ceny naděje pro živý venkov z řad obcí. Sdružení místních samospráv patří ke spolu vyhlašovatelům této soutěže a v rámci ní uděluje Cenu naděje pro živý venkov, kterou obce získávají za spolkový a společenský život. Toto významné ocenění je udělováno již od roku 2009 a jeho nositeli jsou desítky obcí, které zpravidla slaví úspěchy i v jiných soutěžích, mnohdy navíc opakovaně. Hodnocení našeho ocenění je dvousložkové, tedy jak bodové, tak také založené na osobním hodnocení jednotlivých členů krajské komise. Hlavními kritérii je počet spolků a neformálních sdružení působících v obci, zapojení spolků do aktivit obce, vzájemná spolupráce a koordinace spolků, otevřenost spolků pro veřejnost (zapojení do činnosti spolků) a hodnotí se také nejvýznamnější akce. Členové komise oceňují také to, jak konkrétní lidé mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem nadšení ovlivňují svým aktivním postojem život v obcích, jak pracují s dětmi, ale i se seniory. Posuzuje se také to, jaké podmínky pro takového spolkové a občanské aktivity vytváří vedení obcí.,, dodal náš pan starosta Jiří Vogel. Velká gratulace!

otevřít odkaz

Naši lidé