Voličský průkaz

Žiju v ČR, ale budu během voleb mimo místo svého trvalého pobytu. Jak můžu volit?

Chtěl/a bych si vyřídit voličský průkaz osobně na obecním úřadě

 • žádost o vydání voličského průkazu je možné podat přímo na obecním úřadě v místě bydliště (většinou na odboru občanskoprávních agend)
 • je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem
 • po 5. říjnu vám voličský průkaz vydají okamžitě nebo si ho můžete nechat zaslat na zvolenou adresu
 • posledním dnem, kdy ji možné o voličský průkaz zažádat je 18. říjen 2017
 • formulář žádosti o vydání voličského průkazu bývají dostupné přímo na obecním úřadě

Chtěl/a bych si vyřídit voličský průkaz korespondenčně

 • je potřeba nejpozději do 13. října zaslat na obecní úřad v místě bydliště úředně ověřenou žádost o vydání voličského průkazu
 • žádost je možné ověřit na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT
 • voličský průkaz vám obecní úřad vydá po 5. říjnu a buď si ho můžete vyzvednout osobně nebo vám ho zašle na adresu uvedenou v žádosti
 • vzory žádostí o voličský průkaz bývají k dispozici na webových stránkách jednotlivých obecních úřadů

Chtěl/a bych si vyřídit voličský průkaz prostřednictvím datové schránky

 • je potřeba nejpozději do 13. října zaslat do datové schránky podatelny obecního úřadu v místě trvalého bydliště žádost o vydání voličského průkazu
 • voličský průkaz vám obecní úřad vydá po 5. říjnu a buď si ho můžete vyzvednout osobně nebo vám ho zašle na adresu uvedenou v žádosti
 • vzory žádostí o voličský průkaz bývají k dispozici na webových stránkách jednotlivých obecních úřadů

S voličským průkazem je možné volit v kterékoliv volební místnosti v České republice a na kterémkoliv zastupitelském úřadě (velvyslanectví nebo generálním konzulátu).

VZOR ŽÁDOSTI:

MS Word
OpenOffice