Daňová kalkulačka

Spočítejte si, kolik měsíčně díky daňovému balíčku ODS získáte navíc!


Číslo musí být vyšší než 15 200 Kč (minimální mzda) a nižší než 1 672 800 Kč (zhruba 48násobek průměrné mzdy).


Hrubá mzda:


Čistá mzda:


Nová čistá mzda:


Měsíčně získáte navíc


Ročně získáte navíc

 

My v ODS jsme vždy bojovali za spravedlivý a jednoduchý daňový systém. Spravedlivý znamená, že netrestá aktivní a úspěšné, ale naopak je motivuje. Jednoduchý znamená, že nemate lidi komplikovanými schématy, která mají vytvářet dojem, že se stát o občany zajímá, a přitom celý systém jen znepřehledňují a prodražují. Chceme, aby měl každý jasno v tom, kolik má státu zaplatit a co za to má dostat. Pokud k tomu dostaneme silný mandát od voličů, prosadíme spravedlivý a jednoduchý daňový systém, který okamžitě a výrazně zvýší příjem všem zaměstnancům, aniž by to zvyšovalo náklady zaměstnavatelům a aniž by kdokoli z nich musel plnit řadu nesmyslných a nesrozumitelných podmínek.

Zatímco ČSSD systém donekonečna komplikuje a trestá aktivní a pracovité a ANO se chová podle toho, jak se jeho majitel zrovna ráno vzbudí, my máme jasnou koncepci a vizi jednoduchého a spravedlivého daňového systému, který přidá všem.

 

PROČ TO DĚLÁME

KDYŽ SE EKONOMICE DAŘÍ, LIDÉ SI ZASLOUŽÍ VÍC

Je nezpochybnitelným faktem, že se ekonomice daří. Přesto patříme k zemím s nejvyšším daňovým zatížením a nejvyšší cenou práce v OECD. Zároveň existuje shoda mezi pravicovými i levicovými odborníky, že české platy jsou s ohledem na produktivitu a také ve srovnání s vyspělými zeměmi podhodnoceny. Můžeme donekonečna ukazovat prstem na zaměstnavatele, ať lidem přidají. Nebo můžeme převzít odpovědnost a zkrátka jim méně vzít na daních. My v ODS jsme jednoznačně pro druhou možnost. Chceme zásadním způsobem zvýšit čisté příjmy pracujících lidí. Protože na to jako země máme a protože si to lidé zaslouží.

CO UDĚLÁME

 • Prosadíme zvýšení čistých mezd zaměstnanců o 7 % zavedením 15% sazby z hrubé mzdy
 • Obnovíme stropy pro odvody zdravotního pojištění na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy
 • Zrušíme solidární přirážku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 %
 • Zavedeme slevu na pracující manželku/manžela ve výši 12 tis. Kč v případě péče o nezaopatřené dítě
 • Zavedeme nižší povinné odvody ze mzdy hrazené zaměstnavateli o 2 procentní body, abychom snížili vedlejší náklady práce a otevřeli prostor pro rychlejší růst mezd
 • Zrušíme daň z nabytí nemovitosti
 • Zrušíme silniční daň pro osobní automobily
 • Zavedeme pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané služby snížíme z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a služeb z 21 % na 19 %

CO TO PŘINESE

 • Daňový balíček umožní okamžité zvýšení příjmu všem zaměstnancům i živnostníkům o 7 %
 • Zjednodušení daňového systému návratem k rovné dani
 • Snížení vedlejších nákladů práce pro zaměstnavatele a rozšíření prostoru pro zvyšování mezd nebo počtu jejich zaměstnanců
 • Srovnání podmínek pro platbu sociálního a zdravotního pojištění
 • Levnější nákup nemovitostí
 • Nižší náklady na podnikání
 • Jednodušší systém DPH
 • Nižší ceny zboží a služeb

ZÁROVEŇ

 • Daňový balíček nezvýší náklady firmám
 • Daňový balíček osvobodí ty, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat na plný úvazek, a vytvoří tak nová pracovní místa
 • Daňový balíček zvýší domácí spotřebu a tím povzbudí domácí výrobu a služby

KDE NA TO VEZMEME

Při tak radikální změně daňového zatížení je samozřejmě namístě otázka, kde na to vezmeme. My v ODS velmi dobře víme, co znamená rozpočtová odpovědnost, a mnohokrát v minulosti jsme to už dokázali. Plody naší práce však vždy sklidil někdo jiný, protože po nás zdědil ekonomiku v dobrém stavu a zároveň se těšil příznivým hospodářským cyklům. Přímý výpadek po snížení daně z příjmu bude okolo 40 miliard korun. Může se to zdát jako obrovská suma a to také je. Ale je třeba ji vidět v kontextu.

V kontextu státního rozpočtu tato částka tvoří jen 3 % jeho celkových příjmů. Hospodářský růst každý rok příjmy rozpočtu zvyšuje o 40–50 miliard korun, takže teoreticky stačí lépe nakládat s veřejnými penězi a omezit obrovské utrácení, které stávající vláda zavedla. Díky lepší adresnosti sociálních dávek, jež chceme dávat jen těm, kdo je opravdu potřebují, můžeme najít 10 miliard k dobru.

Existuje řada neprůhledných dotací, jejichž celkový objem z českého rozpočtu přesahuje 120 mld. Kč ročně. Chceme je výrazně zredukovat – když je snížíme jen o 20 %, ušetříme rozpočtu dalších 24 miliard korun.

A nakonec je jasné, že získanými penězi nebudou lidé topit, ale utratí je na věci, které chtějí a potřebují. Z těch stát dostane zpět minimálně 8–10 miliard korun na DPH a spotřebních daních. Je tedy jasné, že na takový krok peníze najdeme, a není důvod k němu nepřistoupit. Lidé si to zaslouží.