Svobodná a nezávislá kultura

Kultura musí být svobodná a dostupná široké veřejnosti. Stát má mít v kultuře minimální úlohu, jeho hlavní role je v nastavení jednoduchých, srozumitelných a spravedlivých kritérií pro zachování kulturního dědictví a rovněž pro podporu tzv. živé kultury. O rozdělování finančních prostředků (grantů) z veřejných zdrojů by neměli rozhodovat úředníci, ale nezávislé komise složené z uznávaných odborníků a tvůrců. Stát by neměl zasahovat do výsledků výběrových řízení v kulturních institucích, pokud proběhla v souladu se zákonem.

Všichni bychom měli cítit odpovědnost za naše kulturní dědictví, které se přenáší z generace na generaci a je základem naší budoucnosti. Vztah a odpovědnost ke kultuře a národnímu dědictví se získává zejména výchovou a vzděláním. Proto by stát měl podporovat tradiční kulturní spolky a instituce, ale také chránit nezávislá veřejnoprávní média.

zavedeme

 • Jasná pravidla pro stavby v památkových zónách měst a vyjasnění pravomocí pracovníků památkové péče
 • Spolupráci mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství pro vytvoření speciálních kulturně-vzdělávacích programů pro žáky a studenty

zrušíme

 • Nadměrnou administrativu kulturních institucí, takže se budou moci soustředit na své poslání
 • Šikanu drobných podnikatelů ze strany kolektivních správců, např. OSA

prosadíme

 • Stabilizaci financování veřejné služby v kultuře prostřednictvím dlouhodobě stanoveného příspěvku kulturním institucím a navyšování prostředků na kulturu až na 1 % z celkové výše státního rozpočtu
 • Zákon o veřejných institucích v kultuře umožňující efektivní spojení privátních a veřejných zdrojů pro zaštítění významných kulturních projektů
 • Jasná pravidla pro financování oprav kulturních památek
 • Transparentní a dlouhodobě stabilní podmínky pro grantovou podporu
 • Efektivní, nebyrokratickou a předvídatelnou památkovou ochranu
 • Ochranu vlastnických práv majitelům movitých kulturních památek a odpovídající kompenzace za jejich nezbytné omezení
 • Dlouhodobě stabilní financování uměleckých vysokých škol a ohodnocení jejich umělecké a tvůrčí činnosti obdobně jako při hodnocení vědy
 • Průhlednější pravidla pro podporu živého umění a nezávislých neziskových kulturních aktivit (divadla, festivaly, hudební projekty atp.)
 • Hlubší zapojení paměťových institucí (muzea, historické ústavy atd.) do vzdělávání

předchozí kapitola další kapitola