Financování ODS

ODS hospodaří transparentně. Jako jedna z prvních politických stran v České republice zřídila transparentní účty 107-7430660297/0100 a 2701178564/2010.

Dle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ODS každoročně předkládá výroční finanční zprávu do Poslanecké sněmovny a zároveň ji publikuje na svých webových stránkách.

Volby do PS PČR v roce 2017

Pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 jsme zřídili transparentní účet u Fio Banky 2901212165/2010.

Přehled peněžitých darů pro volební kampaň 2017 naleznete zde.

Přehled nepeněžitých darů a bezúplatných plnění pro volební kampaň 2017 naleznete zde.

Zpráva o financování volební kampaně: ODS dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky předložila Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Zprávu o financování volební kampaně do PS PČR 2017 (PDF, 6MB).

Výroční zprávy

19. ledna 2018 Občanská demokratická strana odevzdala závěrečnou zprávu o financování volební kampaně na ÚDHPSH
31. března 2017 Hospodaření ODS skončilo opět v přebytku
31. března 2016 ODS podala výroční zprávu za rok 2015
27. března 2015 Komentář k Výroční zprávě hospodaření ODS za rok 2014
31. března 2014 ODS předložila výroční finanční zprávu za rok 2013 do Sněmovny
31. března 2013 ODS odevzdala výroční finanční zprávu
30. března 2012 ODS předložila výroční finanční zprávu do Poslanecké sněmovny
29. března 2012 Hospodaření ODS vloni skončilo v černých číslech