Efektivní doprava, silný průmysl a energetika

Spolehlivá a dostupná doprava, odpovídající infrastruktura a silný průmysl i obchod jsou důležitými pilíři prosperity země. Pro možnost svobodně cestovat, dojíždět za prací i úspěšně podnikat potřebujeme kvalitní silnice a železnice. Stát je povinen zajistit efektivní a rychlou výstavbu infrastruktury, neboť i rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí závisí na dopravní dostupnosti. Kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z klíčových podmínek pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. Páteří úspěšného rozvoje našeho průmyslu je energetická bezpečnost a soběstačnost, které považujeme za jedny z našich nejdůležitějších priorit.

zavedeme

 • Elektronické dálniční známky s možností nákupu pomocí internetu nebo SMS
 • Možnost vyřízení všech dopravních úředních úkonů online z domova (např. žádost o řidičský průkaz, registrace vozidla, zaplacení pokuty platební kartou po internetu)
 • Využití mýtného systému pro řízení dopravy a omezení dopravních komplikací
 • Koncept smart cities v oblasti dopravy a energetiky na úrovni měst a obcí (např. chytré křižovatky, podpora elektromobility, energeticky efektivní budovy, chytré systémy řízení spotřeby energií atd.)

zrušíme

 • Neúměrnou byrokratickou zátěž a možnost nekonečných průtahů při výstavbě infrastrukturních a strategických staveb; snížíme počet administrativních projednávání a zlepšíme ochranu před odpůrci těchto staveb, kteří se je snaží blokovat

prosadíme

 • Jednodušší a lepší bodový systém, aby nebyli řidiči neúměrně trestáni za drobné přestupky
 • Zjednodušení zákonných podmínek pro urychlení výstavby infrastrukturních a strategických staveb
 • Větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka
 • Jednodušší stavební zákon
 • Snížení byrokracie a úlevy na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů pro drobné spotřebitele, kteří si tím chtějí pokrýt vlastní spotřebu energie
 • Zákon o prioritních stavbách (D35, D43, Pražský okruh, D3, D6 a vysokorychlostní trati Drážďany–Praha–Brno–Ostrava a Praha–Plzeň–Mnichov)
 • Rozvoj jaderné energetiky pomocí speciálně vytvořené státní společnosti s cílem zvýšit energetickou nezávislost a bezpečnost (dostavba Temelína a výstavba náhradních bloků Dukovan)
 • Lepší zákon o odpadech – obce musejí znát podmínky nakládání s odpadem a možnosti jeho energetického využití v budoucnu
 • Proexportní politiku, která zajistí podporu našim firmám, jež potřebují otevírat nové a rozšiřovat stávající trhy

předchozí kapitola další kapitola