Svobodné podnikání a inovace

Stát má vytvářet podmínky pro to, aby se co nejvíce rozvíjela lidská kreativita a podnikavost. Občanská demokratická strana je garantem toho, že podnikání v České republice nebude za trest. Stát nesmí překážet podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům či jiným samostatně výdělečným a aktivním lidem, kteří jsou pilířem naší ekonomiky i zárukou kvalitního a pestrého života v naší zemi. Stát tu nesmí být od toho, aby zaváděl nové a nové regulace, aby kladl na podnikatele zbytečné administrativní nároky a šikanoval je neustálými kontrolami a likvidačními pokutami. Pouze v podmínkách svobodného podnikání nezatíženého byrokracií mohou lidé rozvíjet svoji kreativitu a být vysoce inovativní. Inovace jsou hybatelem světa a každá inovace přináší multiplikační efekt. Úspěšné inovace napomáhají celé ekonomice a všem občanům.

zavedeme

 • Paušální daň (roční podnikatelskou licenci pro neplátce DPH) – uplatnění principu „Zaplať a podnikej bez dalších kontrol“ pro nejmenší podnikatele
 • Možnost stát se živnostníkem po internetu

zrušíme

 • Elektronickou evidenci tržeb
 • Limity výdajových paušálů pro živnostníky
 • Kontrolní hlášení
 • Nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek (zrušíme např. školení o bezpečnosti práce u nevýrobních podniků, povinné zdravotní prohlídky u lékařů pro zaměstnance, kteří neprovádějí fyzicky náročnou činnost, apod.)
 • Povinnost posílat nadbytečná hlášení a opakující se statistické přehledy
 • Nesmyslné byrokratické pokuty při přestupcích
 • Omezení otvírací doby v obchodech

prosadíme

 • Razantní snížení počtu kontrol z různých státních úřadů a institucí
 • Smluvní volnost v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (deregulace home office, přesčasů, krátkodobých a vedlejších pracovních úvazků atd.)
 • Podporu investic do výzkumu a inovací až dvojnásobně vyššími odpisy pro malé a střední podniky
 • Možnost provozovatelů restaurací svobodně zvolit, zda chtějí provozovat kuřácké, či nekuřácké zařízení
 • Vhodné legislativní podmínky pro rozvoj sdílené ekonomiky

předchozí kapitola další kapitola