VELKÝ ANTIBYROKRATICKÝ BALÍČEK

Českou republiku doslova sžírá byrokracie, byrokratické úkony a papírování. Užírá energii normálním běžným lidem. Užírá energii živnostníkům, malým a středním podnikatelům. Ale užírá energii a otravuje například i učitele, rodiče. Byrokracie je označována za největší problém lidmi prakticky ve všech profesích. A užírá samozřejmě nejen energii, ale i soukromé a veřejné zdroje. Byrokracie však sžírá energii i úředníkům, na úřadech, které potřebujeme a jsou užitečné, jenže tam musí dělat zbytečné a nesmyslné věci místo toho, aby dělali to, co je důležité, a aby měli více času na občany. Byrokratickým pravidlům se u nás tak dobře daří i proto, že byrokracie má u nás historické kořeny. Patří k oblíbeným tématům na byrokracii nadávat, ale mnozí, kteří si sednou na nějaký významnější úřad, jakoby považovali za svou historickou úlohu něčím přispět k rozvoji a podpoře byrokracie. Malé změny nestačí. Proto ODS navrhuje velkou byrokratickou revoluci.

Zjednodušíme zákony a vyhlášky:

 • Automatický souhlas státních úřadů se žádostmi a oznámeními, pokud neodpoví žadateli ve stanovené lhůtě
 • Veřejně přístupný systém eSbírka, kde stát bude v ucelené podobě zveřejňovat aktuální znění zákonů
 • Jednodušší stavební zákon
 • Zrušíme nadbytečné úřední zásahy do života, např. umožníme kácení stromů na soukromých zahradách bez souhlasu úřadů; na vlastní zahradě je každý svým pánem

Zjednodušíme komunikace s úřady:

 • Systém „jedněch dveří“ – úřady si samy obstarají stanoviska a nebudou nutit občana, aby si vše vyřídil sám
 • Automatické informování o blížících se termínech úřady e-mailem nebo SMS
 • Možnost jednoduchého vyřízení běžných úředních záležitostí z domova přes internet bez nutnosti vyplňování papírových formulářů (CzechPOINT@home)
 • Možnost úhrady správních poplatků platební kartou či online
 • Přehledné elektronické služby státu, jejichž ovládání bude pro uživatele stejně jednoduché jako správa vlastního účtu v elektronickém bankovnictví
 • Modernější portál datových schránek – bude sloužit jako jednoduchý přístup ke všem elektronickým službám státu
 • Jednodušší cestu k výpisu z rejstříku trestů i výpisu z evidence bodového hodnocení řidičů přes internet

Zjednodušíme podnikání:

 • Zrušíme opakovaná hlášení pro finanční úřad, Český statistický úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a další instituce
 • Zavedeme možnost stát se živnostníkem po internetu
 • Zrušíme nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek (zrušíme např. školení o bezpečnosti práce u nevýrobních podniků, povinné zdravotní prohlídky u lékařů pro zaměstnance, kteří neprovádějí fyzicky náročnou činnost, apod.)
 • Zrušíme nesmyslné byrokratické pokuty při přestupcích
 • Zrušíme omezení otvírací doby v obchodech
 • Prosadíme razantní snížení počtu kontrol z různých státních úřadů a institucí
 • Prosadíme smluvní volnost v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (deregulace home office, přesčasů, krátkodobých a vedlejších pracovních úvazků atd.)