Vzdělaná společnost

Aby se Česká republika ve světě dlouhodobě prosadila jako svobodná, demokratická a bezpečná země, musí mít vzdělané občany připravené na budoucnost. Každý musí mít stejnou šanci získat kvalitní vzdělání. Školy jsou vzdělávací instituce, nikoli komunitní centra. Vzdělání má vést ke kreativitě a podnikavosti, nikoli k tomu, aby se člověk jen spoléhal na stát. Prioritou musí být regionální školství, zejména základní, které bylo dlouhá léta opomíjeno. Vzdělávání na vysokých školách musí být propojeno s nejnovějším vědeckým výzkumem. Jen špičková věda je základem a inspirací pro průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou.

zavedeme

 • Zapojení zaměstnavatelů včetně drobných živnostníků do učňovského a odborného školství
 • Víceleté financování pro nadprůměrné výzkumné instituce
 • Kontraktové financování vysokých škol vázané na nový systém akreditací a společenskou potřebu nabízených studijních programů
 • Maximální dostupnost a variabilitu péče o předškolní děti, která však bude dobrovolná
 • Systém hodnocení výzkumných institucí vytvářející tlak na výkon, efektivitu, kvalitu a koncentraci kapacit

zrušíme

 • Povinnou inkluzi – řešení ponecháme v rukou každé školy
 • „Pamlskovou“ vyhlášku omezující prodej potravin ve školách

prosadíme

 • Průměrný plat učitele minimálně 35 000,– Kč
 • Zvýšení netarifní části platu pro dobré učitele
 • Návrat kompetencí ředitelům škol a méně papírování
 • Jednu úroveň státní maturity z češtiny, cizího jazyka a matematiky – ostatní ponecháme v kompetenci školy
 • Zpřísnění poplatku při překročení standardní doby studia vysoké školy
 • Jednodušší školský zákon, protože chceme jasná a jednoduchá pravidla
 • Spravedlivé financování základních a středních škol
 • Snížení rozdílů v kvalitě vzdělávání v jednotlivých regionech
 • Podporu přírodovědného a technického vzdělávání
 • Rovnější podmínky financování pro výzkumné instituce bez ohledu na příslušnost k vysokým školám nebo Akademii věd
 • Jednodušší proces získávání zahraničních vědců
 • Financování sportu nastavené podle jasných pravidel

předchozí kapitola další kapitola