Přátelská veřejná správa a digitální společnost

Zavádění digitálních technologií do veřejné správy musí vést ke zjednodušení každodenního života a minimalizaci nároků na občany ze strany státu. Tyto technologie naopak nesmějí podporovat šmírování, represi a uvalování nových povinností. Zavádění digitálních služeb státu musí vést ke zjednodušení a omezení jednotlivých agend. Veřejná správa má být uživatelsky přívětivá a srozumitelná a musí kromě digitální nabízet i nedigitální variantu, tj. možnost vyřídit si vše i bez internetu. Občanská demokratická strana podporuje rozvoj digitální společnosti a eGovernmentu na principech otevřenosti, dostupnosti a malého státu. Je to jedna z hlavních cest, jak lidem zjednodušit život.

zavedeme

 • Systém „jedněch dveří“ – úřady si samy obstarají stanoviska a nebudou nutit občana, aby si vše vyřídil sám
 • Automatické informování o blížících se termínech úřady e-mailem nebo SMS
 • Možnost jednoduchého vyřízení běžných úředních záležitostí z domova přes internet bez nutnosti vyplňování papírových formulářů (CzechPOINT@home)
 • Jednotné inkasní místo, kde bude možné zaplatit všechny platby státu – od daní až po zdravotní pojištění
 • Možnost úhrady správních poplatků platební kartou či online
 • Jednoduché a jednotné přiznání daně z příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které bude možné podávat elektronicky a jako jeden dokument
 • Veřejně přístupný systém eSbírka, kde stát bude v ucelené podobě zveřejňovat aktuální znění zákonů
 • Přehledné elektronické služby státu, jejichž ovládání bude pro uživatele stejně jednoduché jako správa vlastního účtu v elektronickém bankovnictví
 • Modernější portál datových schránek – bude sloužit jako jednoduchý přístup ke všem elektronickým službám státu
 • Jednodušší cestu k výpisu z rejstříku trestů i výpisu z evidence bodového hodnocení řidičů přes internet

zrušíme

 • Opakovaná hlášení pro finanční úřad, Český statistický úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a další instituce
 • Zbytečné národní dotace

prosadíme

 • Konec překotných změn zákonů a zajištění stabilního právního prostředí pro všechny občany i podnikatele
 • Zavedení vysokorychlostního internetu na celém území České republiky
 • Automatický souhlas státních úřadů se žádostmi a oznámeními, pokud neodpoví žadateli ve stanovené lhůtě
 • Funkční řešení v koncepci smart cities (chytrých měst), založených na využívání moderních technologií a inovativním přístupu při správě města (např. chytré parkování, elektromobilita, chytré koše, energetická úspora atd.)

předchozí kapitola další kapitola