Rodinná a sociální politika

Funkční rodina je základní stavební kámen lidské společnosti a stát ji proto musí cíleně podporovat a chránit, nikoli se ji snažit nahrazovat alternativním uspořádáním partnerského soužití. Stát musí také zajišťovat nezbytnou pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami – seniorům, lidem se zdravotním postižením, ohroženým dětem a všem dalším potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostanou do tíživé životní situace. Měl by tak činit jen na přechodnou dobu, nikoli celoživotně. Pravicová sociální politika není podporou programových povalečů, kteří zneužívají současný děravý sociální systém. Sociální politika musí být svou formou i obsahem adresná a individualizovaná.

zavedeme

 • Opatření proti zneužívání sociálních dávek a jejich důslednou kontrolu; sociální dávky podmíníme prací
 • Možnost posílat 1 % důchodového pojištění jako příspěvek na důchod přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi
 • Možnost zaměstnavatelů spořit svým zaměstnancům v zaměstnaneckých nebo penzijních fondech a přispívat tak k jejich důchodu na základě odpracovaných let
 • Daňové úlevy a měsíční odměnu lidem, kteří se trvale starají o postiženého člena rodiny v domácím prostředí
 • Efektivnější systém posudkového lékařství a zkrácení čekacích lhůt na rozhodnutí o invalidním důchodu či příspěvku na péči
 • Několikastupňový model sociálního bydlení
 • Posílení upřednostňování pěstounské péče před umísťováním opuštěných dětí do ústavů

zrušíme

 • Některá ustanovení zákoníku práce, která přehnaně zasahují do smluvní volnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • Zneužívání doplatků na bydlení v ubytovnách
 • Zneužívání vyplácení některých sociálních dávek jejich navázáním na plnění základních rodičovských povinností, případně i dalších závazků

prosadíme

 • Zvýšení platů zaměstnanců sociálních služeb
 • Zvýšení motivace k efektivnímu a včasnému spoření na důchod především u mladých lidí, nejlépe hned při nástupu do zaměstnání
 • Podstatné zvýšení daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele na penzijní pojištění
 • Maximální dostupnost a variabilitu péče o předškolní děti, která však bude dobrovolná
 • Lepší podmínky pro zdravotně postižené osoby, např. systém koordinované rehabilitace
 • Nový systém financování sociálních služeb, jasné částky a financování až na tři roky

předchozí kapitola další kapitola