Členství v Občanské demokratické straně

Jsou liberálněkonzervativní hodnoty tím, co určuje váš život a vaše životní postoje? Nechcete jen pasivně přihlížet dění kolem sebe, ale být jeho aktivním hybatelem? Staňte se naším členem.

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její principy, program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdruženích není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.

Žádost o členství. Jak postupovat?

  • Žádost o členství lze vyplnit online prostřednictvím intranetu MojeODS.
  • Po vyplnění žádosti o členství získáte přístup do intranetu MojeODS, kde Vám bude na základě vyplněných údajů vytvořen osobní profil, ve kterém budete mít možnost sledovat průběh Vašeho členství.
  • Členství v ODS vzniká na základě:
    • podepsání a nahrání přihlášky do intranetu MojeODS,
    • kladném rozhodnutí rady příslušného místního sdružení
    • a zaplacením členského příspěvku.
  • Osobní účast zájemce o přijetí do ODS je povinná a musí být uskutečněna na usnášeníschopném zasedání rady místního sdružení kam se hlásíte. Na toto jednání Vám bude zaslána pozvánka. Základní výše příspěvku se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 500 Kč za rok, studenti, ženy na mateřské dovolené a důchodci platí méně, obvykle 200 Kč za rok.