PROGRAM PRO NÁRODNÍ BEZPEČNOST

Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený život. Jádrem obrany České republiky je profesionální armáda, které je nutno věnovat zvláštní pozornost. Pro vnitřní bezpečnost je třeba i kvalitní fungování a koordinace činnosti všech složek integrovaného záchranného systému v čele s policisty, hasiči a záchranáři. Stát musí zajistit lidem bezpečnost v jejich domovech, na pracovištích, na veřejných místech. Občané se nesmějí bát o svoje děti a nesmějí mít obavu o své soukromí ani majetek. Obrana České republiky a péče o naše bezpečí je nicméně věcí všech občanů, nejenom ozbrojených sil a složek integrovaného záchranného systému. Občanská demokratická strana si je vědoma toho, že bez zapojení občanů není možné dosáhnout žádoucí úrovně bezpečnosti naší země.

Co navrhujeme?

Špičková armáda a záchranný systém

 • Výdaje na armádu ve výši 2 % HDP nejpozději do šesti let
 • Zatraktivnění kariéry v ozbrojených složkách a vytvoření společné databáze zájemců o službu v ozbrojených a bezpečnostních sborech – každý, kdo chce sloužit naší zemi, musí dostat šanci
 • Modernizaci armády a obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování, který bude schopen soutěžit a řídit strategické projekty nejenom pro ozbrojené síly, ale i pro bezpečnostní sbory
 • Rozšíření počtu armádních cvičení v ČR i v zahraničí, nejen pokud jde o ozbrojené síly, ale i o složky integrovaného záchranného systému
 • Přípravu integrovaného záchranného systému na boj proti terorismu a projevům násilí a na řešení mimořádných událostí
 • Střednědobý investiční rozpočet pro Hasičský záchranný sbor, který našim hasičům zajistí dostatečný počet profesionálních výcviků a kvalitní vybavení
 • Lepší vybavení dobrovolných hasičských sborů a zajištění dlouhodobého provozního financování

Připravený občan

 • Dobrovolné školení občanů pro krizové situace a poskytování první pomoci
 • Kurzy pro studenty vyšších ročníků středních škol, aby si osvojili základní návyky pro zvládání krizových situací
 • Nebudeme zavádět povinnou vojenskou službu, ale budeme podporovat navýšení počtu příslušníků aktivních záloh

Právo na osobní bezpečnost

 • Důsledný boj s drobnou kriminalitou – jednotlivé přestupky stejné povahy (např. drobné krádeže) se sčítají a následně jsou klasifikovány jako trestný čin
 • Odmítnutí omezování práv držitelů legálních zbraní
 • Odmítnutí povinných kvót pro uprchlíky navržených EU

Bezpečný český kyberprostor

 • Prosadíme lepší koordinaci zpravodajských služeb
 • Zavedeme nedotknutelnost soukromí jako základní parametr při posuzování nových zákonů a aplikaci těch stávajících
 • Prosadíme důsledné trestání zneužívání odposlechů