Jak volit v zahraničí?

Žiju v zahraničí dlouhodobě a nejsem zaregistrovaný ve zvláštním seznamu voličů.

 • je nutné nejpozději do 10. září 2017 požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů
 • žádost o zápis do seznamu je možné podat:
  • osobně nebo korespondenčně na zastupitelském úřadě (velvyslanectví nebo generální konzulát) v zemi, kde máte nahlášen trvalý pobyt
  • společně s žádostí je potřeba předložit platné doklady prokazující totožnost a české státní občanství (občanský průkaz, cestovní pas apod.) a doklad o trvalém pobytu na území daného státu
 • v případě korespondenčního podání žádosti musí být zaslány ověřené kopie uvedených dokladů (seznam zastupitelských úřadů České republiky)
 • voleb se můžete zúčastnit pouze na daném zastupitelském úřadě, kde jste zaregistrováni
 • zápisem do zvláštního seznamu voličů je občan automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v ČR

Žiju v zahraničí a jsem zaregistrovaný ve zvláštním seznamu voličů, ale potřebuji volit na jiném zastupitelském úřadě nebo kdekoliv v ČR.

 • je potřeba podat žádost o vystavení voličského průkazu, a to buď osobně nejpozději do 18. října 2017 nebo korespondenčně nejpozději do 13. října 2017 na zastupitelském úřadě, který vás vede ve zvláštním seznamu voličů
 • v listinné podobě musí být žádost opatřena ověřeným podpisem
 • žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky
 • zastupitelské úřady budou voličské průkazy vydávat od 5. října 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
 • s voličským průkazem je možné volit na jakémkoliv zastupitelském úřadě (velvyslanectví a generální konzulát) nebo v kterékoliv volební místnosti v České republice

Žiju v ČR, ale budu během voleb v zahraničí. / Žiju v zahraničí krátkodobě a nechci být zaregistrován ve zvláštním seznamu voličů.

 • je potřeba podat žádost o vystavení voličského průkazu, a to buď osobně nejpozději do 18. října 2017 nebo korespondenčně nejpozději do 13. října 2017 u obecního úřadu v místě trvalého bydliště
 • v listinné podobě musí být žádost opatřena ověřeným podpisem
 • žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky
 • obecní úřady budou voličské průkazy vydávat od 5. října 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
 • s voličským průkazem je možné volit na jakémkoliv zastupitelském úřadě (velvyslanectví nebo generální konzulát) nebo v kterékoliv volební místnosti v České republice

Státní volební komise losem určila Středočeský kraj jako kraj, do kterého budou podřazeny veškeré zahraniční volební okrsky, proto při volbě v zahraničí budete vybírat z kandidátů ze Středočeského kraje.

Další informace: