Vnější a vnitřní bezpečnost

Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený život. Jádrem obrany České republiky je profesionální armáda, které je nutno věnovat zvláštní pozornost. Pro vnitřní bezpečnost je třeba i kvalitní fungování a koordinace činnosti všech složek integrovaného záchranného systému v čele s policisty, hasiči a záchranáři. Stát musí zajistit lidem bezpečnost v jejich domovech, na pracovištích, na veřejných místech. Občané se nesmějí bát o svoje děti a nesmějí mít obavu o své soukromí ani majetek. Obrana České republiky a péče o naše bezpečí je nicméně věcí všech občanů, nejenom ozbrojených sil a složek integrovaného záchranného systému. Občanská demokratická strana si je vědoma toho, že bez zapojení občanů není možné dosáhnout žádoucí úrovně bezpečnosti naší země.

zavedeme

 • Zatraktivnění kariéry v ozbrojených složkách a vytvoření společné databáze zájemců o službu v ozbrojených a bezpečnostních sborech – každý, kdo chce sloužit naší zemi, musí dostat šanci
 • Dobrovolné školení občanů pro krizové situace a poskytování první pomoci
 • Kurzy pro studenty vyšších ročníků středních škol, aby si osvojili základní návyky pro zvládání krizových situací
 • Důsledný boj s drobnou kriminalitou – jednotlivé přestupky stejné povahy (např. kapesní krádeže) se sčítají a následně jsou klasifikovány jako trestný čin

zrušíme

 • Část pravomocí městské policie v oblasti dopravy (např. měření rychlosti), aby se nevěnovala jen vybírání pokut za dopravní přestupky, ale především prevenci

prosadíme

 • Výdaje na armádu ve výši 2 % HDP nejpozději do šesti let
 • Odmítnutí omezování práv držitelů legálních zbraní
 • Odmítnutí povinných kvót pro uprchlíky navržených EU
 • Nebudeme zavádět povinnou vojenskou službu, ale budeme podporovat navýšení počtu příslušníků aktivních záloh
 • Přípravu integrovaného záchranného systému na boj proti terorismu a projevům násilí a na řešení mimořádných událostí
 • Modernizaci armády a obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování, který bude schopen soutěžit a řídit strategické projekty nejenom pro ozbrojené síly, ale i pro bezpečnostní sbory
 • Podporu rozvoje českého obranného průmyslu a jeho zapojování do výroby a modernizace i v případě, kdy bude hlavní dodavatel ze zahraničí
 • Rozšíření počtu armádních cvičení v ČR i v zahraničí, nejen pokud jde o ozbrojené síly, ale i o složky integrovaného záchranného systému
 • Lepší koordinaci zpravodajských služeb
 • Zákonnou úpravu podmínek pro činnost bezpečnostních agentur
 • Střednědobý investiční rozpočet pro Hasičský záchranný sbor, který našim hasičům zajistí dostatečný počet profesionálních výcviků a kvalitní vybavení
 • Lepší vybavení dobrovolných hasičských sborů a zajištění dlouhodobého provozního financování

předchozí kapitola další kapitola