#ODS Liberecký kraj Živě

ODS

Martin Kupka: Vyjádření ministryně Novákové k cenám mobilních dat je nehorázné. Rychlá a dostupná data jsou základem pro digitalizaci státu 18. února 2019 Martin Kupka: „Vyjádření ministryně Novákové k cenám mobilních dat je nehorázné, naprosto nekompetentní a působí směšně. Rychlá a dostupná data jsou základem pro to, aby se Česká republika posunula v oblasti digitalizace státu a rozvoji online služeb. Úkolem člena vlády je zajistit, aby občané měli k těmto dostupným datům přístup, nikoli hájit cenovou politiku operátorů. Paní ministryně by především měla usilovat o co nejrychlejší vypsání aukčního řízení na nového mobilního operátora. Posílení konkurenčního boje a příchod nového hráče na český trh je nejlepší cesta, jak přispět ke snížení cen mobilního telefonování a mobilních dat pro české spotřebitele. Na to by se ministerstvo a ČTÚ měly zaměřit na prvním místě, připravit co nerozumnější podmínky a celý výběr urychlit. Šéf hnutí ANO opakovaně prohlašuje, jak se chce zastávat lidí. Stejně jako v jiných oblastech i tady jen naplňuje starý známý pojem ‚slibotechna‘. Občané v ČR si zaslouží, aby ceny mobilních dat byly srovnatelné s okolními zeměmi. Vyzýváme paní ministryni, aby jasně řekla, kdy se aukční řízení uskuteční a kdy český trh otevře novému operátorovi.“

otevřít odkaz

ODS

Vojtěch Munzar: Postup Finanční správy při odměňování úředníků za doměřenou daň je nepřijatelný 18. února 2019 Na konci prosince interpeloval poslanec ODS Vojtěch Munzar ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci postupu Finanční správy při odměňování úředníků za doměřenou daň. Ministryně financí se však přímé odpovědi v interpelaci vyhnula, obecně podobnou praxi odmítla a sdělila, že pracovníci jsou motivování pouze za plnění mimořádných a obtížných úkolů. Hospodářské noviny přesto minulý týden přinesly důkazy, že se tak skutečně dělo. Poslanec Munzar proto nechal interpelaci zařadit jako samostatný bod schůze sněmovny. Ve středu se této věci bude věnovat rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. „Vázání odměn kontrolorů Finanční správy na výši doměřené daně je pro ODS nepřijatelné. Po nadužívání kontrolních příkazů, výzvách novomanželům pod hrozbou pokuty, drastickém pokutování za marginální chyby při provozu EET je to další kamínek do mozaiky agresivního přístupu Finanční správy k daňovým poplatníkům. To vše se děje za nekritického souhlasu Ministerstva financí. Arogance moci se ukazuje na tom neuznat chybu a mlžit za každou cenu,“ vysvětluje poslanec Vojtěch Munzar postoj ODS. „Místo služby občanům se Finanční správa pasovala do role drába nad občany, která si může dovolit vše. S tím se nehodlám smířit, proto jsem interpeloval ministryni financí s jasnou otázkou, zda může podobnou praxi vyloučit,“ dodal Munzar. Přitom v únoru roku 2016 vydal tehdejší generální ředitel FS Martin Janeček pokyn, dle kterého se vypočítávala odměna kontrolorům podle výše snížení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a z toho vyplývající doměřené daně. Poslanec Munzar dodává: „Je to plánovité vytváření podjatosti zaměstnanců správy, kteří jsou osobně motivováni k tomu, aby doměřili co největší daň. Nemůžeme tedy čekat, že ke kontrolám daňových poplatníků budou přistupovat objektivně.“

otevřít odkaz

ODS

Jan Skopeček: S ministryní Schillerovou, premiérem Babišem a celým hnutím ANO nás v žádném případě nízké a jednoduché daně nečekají. 17. února 2019 Z Andreje Babiše se stal politický Jekyll a Hyde se dvěma osobnostmi a paní ministryně financí Alena Schillerová mu v tom zdatně sekunduje. Jednu rádoby přívětivou tvář ukazují na stranických akcích, kde slibují úlevy živnostníkům, paušální daň, mluví o nízkých a stabilních daních. Druhá jejich mnohem méně přívětivá tvář řádí na vládě a ve Sněmovně, kde Babišovo hnutí ANO jen před pár dny protlačilo spolu s komunisty a socialisty do dalších čtení rozšíření administrativní zátěže na další skupiny podnikatelů v podobě třetí a čtvrté vlny EET, nebo zrušení karenční doby, které podnikatele poškodí. Jedna tvář Andreje Babiše dnes na sněmu hnutí ANO slibovala zrušení superhrubé mzdy, aby to ve Sněmovně paní ministryně Schillerová s celým Babišovým hnutím před pár týdny odmítly a společně potopily zrušení superhrubé mzdy, které ODS předložila v rámci projednávaného daňového balíčku. S ministryní Schillerovou, premiérem Babišem a celým hnutím ANO nás v žádném případě nízké a jednoduché daně nečekají. Hnutí ANO jako součást levicové koalice má rádo vysoké přerozdělování a rozhazování. A protože v době ekonomického růstu hnutí ANO rozházelo, co mohlo, není náhodou, že ministryně Schillerová v těchto dnech mluví o potřebě růstu spotřebních daní, zavedení nové digitální daně apod. Je zřejmé, že nad Andrejem Babišem a celým hnutím ANO už dávno zvítězil socialistický, regulující a rozhazovačný Hyde nikoliv liberální, reformní Jekyll. Nic na tom nezmění žádné sjezdy a ideové konference, které jsou pro Andreje Babiše a jeho ministry jen rétorickým a marketingovým cvičením.

otevřít odkaz

ODS

ODS LIBERECKÝ KRAJ sdílel(a) příspěvek uživatele ODS Liberec.

otevřít odkaz

ODS

ODS LIBERECKÝ KRAJ sdílel(a) příspěvek uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

ODS LIBERECKÝ KRAJ sdílel(a) poznámku uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

ODS: Udělali jsme první krok v reformě státu tak, aby stát sloužil lidem, ne lidé státu 12. února 2019 Občanští demokraté před zasedáním Poslanecké sněmovny představili první konkrétní návrhy na reformu státu, podle které má stát sloužit lidem, nikoli lidé státu. Návrh se týká vytvoření seznamu povinností, které pro občana, živnostníka či ředitele školy vyplynou z nově přijímaných zákonů. Sérii návrhů představila ODS také pro zrychlení stavebního řízení, které v České republice patří mezi nejdelší na světě. Poslanec ODS Vojtěch Munzar znovu navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitosti a poslankyně Veronika Vrecionová pokračuje v návrzích v boji se suchem. „Minulý týden jsme představili tři klíče k reformě státu: přehledný právní systém, ke kterému dojdeme velkým právním úklidem, jednoduchá komunikace s úřady, rychlé stavební řízení. U každého z těchto klíčů navrhujeme konkrétní opatření, která k tomuto cíli povedou. Jedním z opatření pro přehledný právní systém je vytvoření uceleného seznamu povinností, které občan, živnostník nebo například ředitel školy má. Navrhujeme proto, aby každá důvodová zpráva k návrhu zákona obsahovala seznam nově zaváděných povinností, vyjmenování osob a institucí, kterých se nová povinnost týká, frekvence, s jakou ji mají plnit, dozorový orgán a také výše případné sankce. Je to první krok k naplnění naší vize: stát má sloužit lidem, ne lidé státu,“ vysvětluje předseda ODS Petr Fiala. „Pro zrychlení stavebního řízení jsme již předložili novelu stavebního zákona, která ruší povinný souhlas odboru územního plánování, předložili jsme také novelu správního řádu zavádějící fikci souhlasu neboli princip, že když úřad neodpoví ve stanovené lhůtě, má se za to, že souhlasí. Další potřebná opatření jsou digitální technická mapa ČR, která zahrne informace o vedení všech inženýrských sítí, což povede k jednoduššímu projektování a v neposlední řadě povinnost pokládat tzv. chráničku pro vedení optických sítí při výstavbě a opravě komunikací,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. „Předkládáme opět návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, resp. variantně alespoň její snížení. Považujeme tuto daň za nejabsurdnější daň České republiky, protože stát de facto penalizuje občany za to, že si chtějí pořídit vlastní bydlení. A přidává k ceně nemovitosti pro kupujícího další 4 % z ceny, na kterou si musí ten kupující vydělat. Například u bytu za 3 miliony je daň navíc pro kupujícího 120 tisíc korun. Zejména pro mladé rodiny jsou to veliké peníze, které by mohly využít daleko smysluplněji – na nákup kuchyňské linky, rekonstrukci apod. Zejména v souvislosti s vývojem trhu s byty chceme zrušením nebo alespoň snížením této daně částečně ulehčit lidem a trochu jim zlevnit pořízení bydlení. Vlastnické bydlení by nemělo být luxusem jen pro hrstku nejbohatších. Naopak bychom měli být rádi, že i mladé rodiny se snaží postavit na vlastní nohy,“ upřesňuje předkladatel návrhu poslanec Vojtěch Munzar. „Budu při první příležitosti interpelovat ministra zemědělství a ministryní financí, aby mi vysvětlili, jak ve skutečnosti bojují se suchem. Zda je to slovní boj nebo to skutečně myslí vážně. Opakovaně od ministerstva slyšíme, že je třeba v rámci boje se suchem podporovat budování remízků, mokřadů a dalších krajinných prvků na polích, aby krajina zadržovala více vody. Ministerstvo financí však na zemědělce, kteří takové plochy na svých polích mají, uvaluje vysokou daň z nemovitosti a majitelé půdy musí dokládat, že příslušný remízek je opravdu remízkem a mokřad mokřadem. Že neexistuje žádné jiné využití. Tohle je přesně postup, který otravuje a odrazuje od budování takových ploch. Budu proto chtít slyšet názor pana ministra, zda mu přijde normální bojovat se suchem tak, že finanční správa znechucuje všechny ty, kteří v boji se suchem reálně něco dělají,“ vysvětluje expertka pro rozvoj venkova a poslankyně Veronika Vrecionová.

otevřít odkaz

ODS

NOVINKY ODS 4.2. - 9.2.2019

otevřít odkaz

Naši lidé