Doc.MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

poslanec PČR
zastupitel magistrátu hlavního města
člen místního sdružení

Náměstí Míru 20/600
120 39  Praha 2

Životopis

Bohuslav Svoboda je od roku 2013 poslancem Parlamentu České republiky a od roku 2010zastává post zastupitele hlavního města Prahy. Mezi lety 2010 a 2013 působil jako primátorhlavního města Prahy. V Poslanecké Sněmovně zastává post člena a místopředsedy Výborupro zdravotnictví, dále je také členem Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež atělovýchovu. Dále působí jako člen a místopředseda ve Správní radě Všeobecné zdravotnípojišťovny. Mimo politické funkce zastává post přednosty Gynekologické kliniky 3. Lékařskéfakulty University Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Za svůj životní úspěchpovažuje, že se mu podařilo spojit práci vysokoškolského pedagoga, lékaře a politika.

Články (243)

Další články