doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

poslanec PČR
zastupitel magistrátu hlavního města
člen místního sdružení

Náměstí Míru 20/600
120 39  Praha 2

Životopis

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., absolvoval mezi lety 1986 až 1987 studijní pobyt v Miláně na Národním institutu pro léčbu rakoviny. Od roku 1992 do roku 1998 byl prezidentem České lékařské komory. Od roku 2003 do roku 2009 byl děkanem 3. lékařské fakulty UK a mezi lety 1990 a 2010 byl přednostou gynekologicko porodnické kliniky 3.LF UK a FNKV. Od roku je 2013 poslancem Parlamentu České republiky a od roku 2010 zastává post zastupitele hlavního města Prahy. Mezi lety 2010 a 2013 působil jako primátor hlavního města Prahy. V Poslanecké sněmovně zastává post člena a místopředsedy výboru pro zdravotnictví, dále je také členem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dále působí jako člen a místopředseda ve Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Mimo politické funkce zastává post přednosty Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN. Za svůj životní úspěch považuje, že se mu podařilo spojit práci vysokoškolského pedagoga, lékaře a politika.

Články (264)

Další články