země která vítězí

NovinkyOS Praha 10

#ODS Praha 10 Živě

ODS

počítej prosím se dnešním sněmem od 18:00 v murmanské. těšíme se. f.

otevřít odkaz

ODS

Co přinesl první říjnový týden na radnici Prahy 10? Martin Valovič, místostarosta Prahy 10 absolvoval další jednání na Magistrátu ohledně nového metropolitního plánu. Byť pomalu a zdlouhavě, proces se posunuje kupředu. Z pozice Prahy 10 děláme vše pro to, abychom proces urychlili, samozřejmě za současného prosazení zájmů naší městské části. Držte nám i do dalších jednání palce, Potřebujeme nový metropolitní plán jako sůl! Velkou radost nám tento týden také udělala zpráva, že projekt revitalizace toku Botiče, který má v gesci Martin Valovič, nejen že byl nominován na titul "urbanistický projekt roku 2019", ale že se rovnou dostal mezi tři finalisty :-) Podpořit tento skvělý projekt můžete na následujícím odkazu, děkujeme! :-) https://1url.cz/dMPfB Dobrou zprávou je také to, že Martin Valovič se zúčastnil jednání ohledně developerského projektu nové čtvrti na Hagiboru. V projektu má vyrůst mimo jiné 700 nových bytů, administrativní prostory, nebo nový koncertní sál pro pražskou komorní filharmonii. A to podle našeho názoru už stojí za to Navíc se daří prosadit náš požadavek na provedení investic do území ze strany developera, což je rovněž dobrá zpráva! Filip Humplík, místostarosta Prahy 10 absolvoval s úředníky Prahy 10, zástupci hlavního města a TSK prohlídku ulice Nad chaloupkami, a to ohledně řešení sesuvů půdy. Jak řekl sám Filip, s ohledem na venkovní teplotu jaká tou dobou panovala ho musel hřát kvalitní oblek a zejména láska a mládí:) Filip Humplík tento týden také představil záměr na výstavbu nových dobíjecích stanic pro elektromobily na Desítce. Jen pro úplnost - výstavbu zajistí soukromý investor (PRE), naši městskou část nebude stát ani korunu. To zásadní nyní je, kde by měly nové dobíjecí stanice vyrůst. Hlasovat můžete na odkazu zde: https://1url.cz/hMPfF. Za Vaši pomoc při rozvíjení Desítky budeme rádi! Děkujeme že nás sledujete a příští týden u dalšího shrnutí se budeme těšit :-)

otevřít odkaz

ODS

V uplynulých dnech jsme představili záměr na výstavbu nových dobíjecích stanic pro elektromobily na Desítce. Výstavbu zajistí soukromý investor (PRE), nás jako městskou část to nebude stát ani korunu. To zásadní nyní je, kde by měly nové dobíjecí stanice vyrůst. Hlasovat můžete na odkazu níže. Za Vaši pomoc při rozvíjení Desítky budeme rádi! https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/dFOMsiIW

otevřít odkaz

ODS

Co se dělo v uplynulém týdnu na radnici Prahy 10. V prvé řadě nelze než připomenout pondělní jednání zastupitelstva naší městské části, zejména v části týkající se daně z nabytí nemovitých věcí. V tomto směru již bylo řečeno mnoho a tak jen opakujeme, že ODS vždy byla a je proti zvyšování daní. Také v tomto konkrétním případě jsme zvýšení daně žádným svým hlasováním nepodpořili. Naopak, zasadili jsme se o to, aby se tato daň (jejíž zvýšení na Magistrátu i přes odpor ODS prosadili Piráti, TOP-O9 a Starostové a Praha sobě) vrátila na naší městské části na dnešní úroveň v roce 2021. A dále jmenovitě. Filip Humplík, místostarosta Prahy 10 se účastnil pracovního jednání na téma dalšího směřování Kina Vzlet a Waldesky. Setkání to bylo prospěšné a nabité nápady, a to navzdory tomu, že jednání zastupitelstva den předtím se protáhlo až přes půlnoc :-) Z pozice radního pro dopravu Filip Humplík také natáčel s Českou televizí k situaci ulice U Seřadiště. Ta byla v minulosti mnohokrát vyhlášena jako “Díra roku”, tedy nejrozbitější ulice v celé naší republice. Dnes je tady sice asfalt jako zrcadlo, pro změnu však začala sloužit jako odkladné parkoviště. Což je problém, který budeme řešit. Martin Valovič, místostarosta Prahy 10 se účastnil jednání na Magistrátu ohledně výstavby nové sportovní haly na Solidaritě. Zvažujeme nyní všechna pro a proti, zejména se snažíme zohlednit dopad stavby na dopravní situaci, parkování a pod. Vše nicméně postupuje dobře a samotná nová hala by podle nás byla rozhodně přínosem :-) Za pozornost také stojí jednání pracovního týmu připravujícího strategii pro jednání s developery o jejich investicích do území, kterého se Martin Valovič v uplynulém týdnu rovněž účastnil. Významnou úlohu v celém procesu hraje ČVUT, které pro nás hledá inspiraci v zahraničí. A nutno říct, že se nám s ČVUT spolupracuje dobře. Holt, jsou to profíci a je to znát :-) Naposled se Martin Valovič účastnil také setkání pracovní skupiny strategie pro Desítku (mimo jiné na téma uzemni rozvoj). Na ní hovoříme o Vašich podnětech a co nejvíce se jich snažíme zohlednit při rozhodování o dalším směřování desítky. Z Vašeho zájmu i došlých podnětů máme radost, propojení mezi občany a vedením radnice podle nás funguje tak jako nikdy v minulosti ;) Naše další radní Olga Koumarová se mimo jiné zúčastnila kontrolního dne na Poliklinice Malešice. Výsledek? Rekonstrukce schválená minulým vedením radnice běží, ale radost z ní příliš nemáme. Stále totiž přibývají vícenáklady. Například proto, že projektová dokumentace je zastaralá a některé předpisy se od jejího vyhotovení změnily, v důsledku čehož by objekt bez dodatečných změn a s tím spojených vícenákladů nemohl být zkolaudován. Např. by neproběhla revize elektroinstalace. Stejně tak si naši předchůdci bohužel velice špatně nechali zjistit stav, v jakém se budova skutečně nachází. Nyní tak čelíme novým a novým překvapením, v důsledku kterých se bohužel rekonstrukce opět prodražuje. Celkově se zatím navýšení ceny blíží ke 30 milionům Kč. Nezbývá než se snažit i přes nevýhodné smlouvy z minulosti udělat pro řádné dokončení rekonstrukce s co nejmenšími náklady minimum, což také přesně uděláme. Děkujeme že nás sledujete a příště opět u dalšího reportu! Hezký a úspěšný následující týden :-)

otevřít odkaz

ODS

Jsme proti zvyšování daní, včetně daně z nemovitých věcí. Tečka. Pokud někdo tvrdí opak, neříká pravdu. Fakta? Koalice TOP 09, Prahy sobě a Pirátů na pražském magistrátu v uplynulých dnech prosadila zvýšení daně z nemovitých věcí. ODS byla jednoznačně proti. Bohužel, byla přehlasována. V Radě naší městské části, která o magistrátem zvýšené dani rozhodovala, jsme coby ODS Praha 10 zvýšení daně rovněž nepodpořili. Bohužel, opět jsme byli přehlasováni. I přesto jsme se v této takřka bezvýchodné situaci pokusili najít řešení, které bude mít co nejmenší dopad na obyvatele naší městské části. Jako jediné průchozí se ukázalo navrhnout snížení daně z nemovitých věcí zpět na dnešní hodnotu alespoň od roku 2022 s tím, že prostředky vybrané navíc do té doby půjdou na opravu škol (na jejichž údržbu nejsou díky "hospodaření" minulého vedení radnice prostředky). A právě takový návrh byl zastupitelstvem přijat. Po celou dobu jsme jako strana vystupovali proti zvýšení daně, které na magistrátu prosadila TOP 09, Praha sobě a Piráti. Jestliže se nám podařilo pro obyvatele naší městské části prosadit snížení této daně zpět na dnešní hodnotu od roku 2022, bereme to jako řešení, které bylo za stávající politické situace jediné možné.

otevřít odkaz

ODS

Jedna skoropůlnoční z dnešního zastupitelstva.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10: (– pociťuje vděk)

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10: (– cítí se pohodově) v místě Kulturní Dům Barikádníků

otevřít odkaz

Naši lidé