NovinkyOS Praha 10

#ODS Praha 10 Živě

ODS

ODS Praha 10: (– pociťuje vděk)

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10: (– cítí se pohodově) v místě Kulturní Dům Barikádníků

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10 sdílel(a) příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

Co se dělo v uplynulém týdnu na radnici Prahy 10? Martin Valovič, místostarosta Prahy 10 se účastnil zasedání komise pro podporu podnikání i komise územního rozvoje. Na komisi pro podporu podnikání byl projednán zejména nový manuál pro využívání veřejných prostranství, který by měl podstatně ulehčit situaci všem, kteří hodlají využívat veřejné prostory pro pořádání nejrůznějších akcí, nebo např. jako předzahrádky pro restaurační zařízení. Manuál poskytne srozumitelný návod jak a kde o jednotlivá povolení žádat a jaké podklady bude třeba doložit. K jeho uveřejnění na stránkách městské části dojde v brzké době :-) Pro podnikatele jsme také naplánovali setkání na téma zavádění modrých zón v naší městské části. Setkání bude řešit zejména dopady zavedení parkovacích zón na činnost podnikatelů využívajících ke své činnosti automobil. Všem účastníkům hodláme poskytnout informace týkající se této problematiky a poradit jim, jak na získání příslušných oprávnění. Pokud jde o územní rozvoj, proběhlo dlouhé sezení s autory dopracování studie Bohdalec-Slatiny. Naše připomínky jsou průběžně zapracovávány a celý proces se blíží ke konci, což je skvělé Samozřejmě, ale na komisi došlo i na jiné body, jako je např. posuzování žádostí o změnu územního plánu, prodeje a pronájmy obecních pozemků a pod. Filip Humplík, místostarosta Prahy 10 se na Magistrátu hlavního města Prahy zúčastnil za naši městskou část prezentace nové trasy pražského okruhu. Na konečné hodnocení celého projektu je prozatím čas, otázkou bude také finanční nákladnost zvolené varianty. V tomto směru vyhlížíme další jednání, na kterých bude samozřejmě v prvé řadě hájit zájmy občanů naší městské části. Filip Humplík se v tomto týdnu zúčastnil rovněž redakční rady radničního měsíčníku Praha 10. Zasedání se opět neslo v profesionálním duchu, ačkoliv se na druhé straně jednalo, tak jako ostatně vždy, o příjemné setkání :-) Těšíme se co nového přinese další týden a o všem budeme samozřejmě detailně informovat :-)

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10 je ve městě Praha 10.

otevřít odkaz

ODS

Co se dělo v uplynulém týdnu na radnici Prahy 10? Filip Humplík, místostarosta Prahy 10 na komisi pro dopravu a parkování úspěšně prosadil, aby komise odmítla zavedení vyhrazených pruhů na Bohdalecké a Bělocerkevské ulici. Uzavření jednoho z pruhů na Bohdalecké směrem od Slavie jenom pro autobusy by našim obyvatelům přineslo pouze závažné dopravní komplikace, což rozhodně nechceme připustit. Dále vyšel Filipovi Humplíkovi článek o koloběžkách a bikesharingu v lidových novinách. Stručné shrnutí? Koloběžkáři zatím na území Prahy 10 na rozdíl od cyklistů příliš velký respekt k veřejnému prostoru neprojevují. Pohozené koloběžky nebo ježdění po chodnících jsou bohužel negativní jevy, se kterými je třeba něco dělat. Martin Valovič, místostarosta Prahy 10 tento týden zase absolvoval další setkání na dopracování pro celou Prahu 10 zásadní studie na území Bohdalec - Slatiny. Celý proces již značně pokročil a autoři postupně zapracovávají připomínky naší městské části. Ty směřují zejména na snížení kapacity celého území tak, aby jeho rozvoj neznamenal např. neúměrnou dopravní zátěž pro naši městskou část. Pozitivní také je, že Martin Valovič mohl oznámit finalizaci prací na novém manuálu pro využívání veřejných prostranství naší městské části. Manuál bude názorným a snadno srozumitelným způsobem informovat veřejnost o tom, jak uspořádat např. kulturní nebo sportovní akci ve veřejném prostoru, nebo jak umístit předzahrádku nebo stánek. To vše jasně, stručně, srozumitelně, s návodem kde a jakým způsobem vyřídit :-)

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10 sdílel(a) příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 10 sdílel(a) příspěvek.

otevřít odkaz

Naši lidé