Programové týmy ODS

Programové týmy ODS byly ustaveny na návrh předsedy ODS Petra Fialy rozhodnutím Předsednictva ODS a Výkonné rady ODS. Jejich cílem je vytvářet odborné zázemí ODS a definovat a prosazovat priority ODS. Dlouhodobým cílem je příprava programových dokumentů a konkrétních kroků ODS po převzetí vládní zodpovědnosti.

Programové týmy vede a koordinuje předseda ODS Petr Fiala. Za činnost programových týmů jsou zodpovědní jednotliví koordinátoři. Práce programových týmů se účastní členové ODS i nestraničtí experti.

Kontaktní osoba pro práci programových týmů:
Mgr. Jiří Kozák, jiri.kozak@ods.cz.

Petr Fiala,
předseda ODS