#ODS Praha 6 Živě

ODS

ODS PRAHA 6 sdílel(a) příspěvek uživatele ÚVN.

otevřít odkaz

ODS

V Praze bude platit od neděle zákaz rozdělávání ohně na místech s rizikem vzniku požáru. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nebezpečím požáru pro území hl. m. Prahy, která bude platit od neděle 19. srpna od 6.00 hodin. Nařízení platí pro: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru. Zakazuje se: a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), c) používání pyrotechnických výrobků, d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru, g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 sdílel(a) příspěvek uživatele Praha 6.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 přidal(a) 4 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 sdílel(a) video uživatele Villa Pellé.

otevřít odkaz

ODS

Historička Pavlína Civínová, specialistka na moderní dějiny, nemohla chybět u dnešního pietního aktu ke 100. výročí československého letectva a RAF. Na naší kandidátce do komunálek uzavírá první desítku.

otevřít odkaz

ODS

Máte doma vlajku?

otevřít odkaz

ODS

Také říkáte Břevnovu Malý Vatikán jako náš kandidát Marcel Petrásek? #sestkumusismilovat

otevřít odkaz

Naši lidé