#ODS Praha 5 Živě

ODS

ODS Praha 5: (– má radost)

otevřít odkaz

ODS

Radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal: „Projekt Šemíkův břeh může být přínosem pro danou lokalitu, je však nutný zodpovědný přístup městské části Praha 5, investorské společnosti Sebre a majitele pozemků SK Smíchov. Alfou a omegou celého projektu je náhrada sportoviště v dané lokalitě.“ Více o projektu Šemíkův most v odkaze.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 5 je spolu s uživatelem Mohsen Alloh Prague a dalšími (2).

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 5 sdílel(a) příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

Renáta Zajíčková:„V rámci přípravy Místního akčního plánu II vzdělávání pro MČ Praha 5 jsem v uplynulém týdnu pozvala zastupitele jako členy školských rad a předsedy školských rad na úvodní setkání. Jedním z impulzů pro svolání setkání pro mne bylo i zjištění, že dle ředitelů škol je fungování školských rad v současné době pouze formální. Přitom funkční školská rada je jedna z forem vlivu zřizovatele na profilaci školy. Zastupitelům i předsedům školských rad jsem nastínila několik aktuálních témat, se kterými se v oblasti školství v naší městské části zabýváme. Představila jsem také náš záměr mapovat a propojovat aktivní pracovníky ve školství, vytvořit jakousi lokální komunikační platformu a také profesionální tematicky zaměřený informační zdroj v podobě pravidelně vycházejícího magazínu. Abychom potenciál školských rad využili naplno, zastupitele i předsedy jsem vyzvala ke společnému hledání nových forem aktivního zapojení členů do chodu škol. Jsem velice ráda, že úvodní setkání a vzájemné seznamování postupně vyústilo v příjemnou, širokou diskuzi, na kterou zcela jistě navážeme. Plně si uvědomuji, že ze strany předsedů se jedná o činnost dobrovolnou, kterou ve svém volném čase vykonávají většinou rodiče žáků. Toho si velice vážím, všem zúčastněným děkuji a opravdu moc se těším na další setkání.“

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 5 je v Úřad městské části Praha 5.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 5: (– cítí se šťastně)

otevřít odkaz

ODS

Renáta Zajíčková: „Společně se starostou Danielem Mazurem jsme ke Dni učitelů připravili slavnostní a možná trochu netradiční setkání. Do rezidence primátora hlavního města jsme pozvali ředitele škol Prahy 5. Požádali jsme je, aby na akci přivedli jednoho zaměstnance - konkrétně toho, bez kterého si fungování své školy neumějí představit a za jehož práci by mu chtěli poděkovat. Vyslechli jsme mnohdy celoživotní příběhy učitelů, zástupců, hospodářek, vychovatelek a třeba vedoucí jídelen a školníků. Ti všichni totiž dotvářejí obraz a atmosféru škol a jejich práci je třeba náležitě docenit. Moc mě potěšilo, když se atmosféra zcela přirozeně proměnila z formální v přátelskou, veselou, plnou příjemných rozhovorů. Jsem ráda, že ve školách naší městské části pracují tak skvělí lidé, kteří věnují energii rozvoji našich budoucích generací. O to větší chuť mám je v jejich další práci každý den podporovat."

otevřít odkaz

Naši lidé