PharmDr. Petr Fifka

poslanec PČR
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

PharmDr. Petr Fifka vystudoval farmaceutickou fakultu UK a poté si doplnil vzdělání v managementu na Open University. Od roku 1992 pracuje na odborných a manažerských pozicích v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, z toho téměř 20 let ve vedoucích funkcích. Hovoří anglicky a německy. Členem ODS je od roku 2000. Po 2 volební období byl zastupitelem MČ Praha 4 a posléze je již druhé volební období zastupitelem hlavního města Prahy. Je mu 54 let, je ženatý a má 3 děti.