NovinkyOS Praha 4

#ODS Praha 4 Živě

ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 11.4.2018 z pohledu Klubu ODS Rada měla na programu celkem 52 bodů. Většinou šlo o běžné majetkoprávní úkony (pronájmy bytů a nebytových prostor, dílčí změny nájemních smluv, uzavírání splátkových dohod a další řešení pohledávek, prodeje bytů, prodeje zastavěných pozemků, uzavření a dílčí změny několika dodavatelských smluv apod.) Ze zajímavějších bodů nebo předkládaných našimi členy rady vybíráme : • Rada předkládá Zastupitelstvu ke schválení nebo zamítnutí několik změn Územního plánu • Rada předkládá Zastupitelstvu k projednání Generel veřejných prostranství Prahy 4 • Rada předkládá Zastupitelstvu ke schválení udělení grantů Městské části Praha 4 • Provedli jsme několik rozpočtových opatření včetně zapojení dotací z Ministerstva školství pro MŠ Bota (322 tis Kč) a ZŠ Křesomyslova (269 tis Kč) • Uzavřeli jsme smlouvy zajišťující správu a zkušební provoz Koupaliště Lhotka po jeho dokončení • Rozhodli jsme uzavřít smlouv

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 7 nových fotek.

otevřít odkaz

ODS

Co to je? To jsou základy pro altán na zahradě ZŠ Filosofská. Celé to bude hotové do konce měsíce.

otevřít odkaz

ODS

Jaroslav Míth: Co oči nevidí, to srdce nebolí. Či stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tak nějak uvažovali dřívější cenzoři či dnes vykladači „korektnosti“. Obě skupiny se ale snaží ohýbat skutečnost. Mýlí se, reálný život běží po svém.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

https://www.ods.cz/os.praha4/clanek/15241-proc-neni-vhodna-prima-demokracie

otevřít odkaz

ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 28.3.2018 z pohledu Klubu ODS Rada měla na programu celkem 66 bodů. Většinou šlo o běžné majetkoprávní úkony (pronájmy bytů a nebytových prostor, dílčí změny nájemních smluv, uzavírání splátkových dohod a další řešení pohledávek, prodeje bytů, prodeje zastavěných pozemků, dílčí změny dodavatelských smluv apod.) Ze zajímavějších bodů a bodů předkládaných našimi členy rady vybíráme : • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na zhotovení stavby „Seniorpark Hodkovičky III.etpa“, v této etapě bude zřízen nový altán, budou vybudovány mlatové cesty a zřízena místa k sezení • Uzavřeli jsme rozšiřující dodatek smlouvy o rekonstrukci staré budovy ZŠ Školní. Nově bude též upravena komunikace spojující starou a novou budovu školy podél kostela Sv. Prokopa pro zajištění bezpečného pohybu dětí mezi oběma budovami • Nepožadujeme další posuzování záměru „Spořilovská spojka – zakrytí“ podle zákona EIA. Poprvé po sedmi letech vyšla v Praze kladně tzv

otevřít odkaz

Naši lidé