NovinkyOS Praha 4

#ODS Praha 4 Živě

ODS

Stará škola v Braníku už nevypadá vůbec staře

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 aktualizoval(a) úvodní fotku.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 sdílel(a) příspěvek uživatele ODS Praha.

otevřít odkaz

ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 6.6.2018 z pohledu Klubu ODS Rada měla na programu celkem 56 bodů. Tradičně šlo převážně o běžné majetkoprávní úkony (pronájmy bytů a nebytových prostor, dílčí změny nájemních smluv, prodej pozemku souvisejícího s bytovým domem, uzavření několika dodavatelských smluv apod.) Ze zajímavějších bodů nebo předkládaných našimi členy rady vybíráme : • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na provedení stavební akce Navýšení počtu parkovacích míst v ul. Pujmanové • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na výměnu oken v objektu Bojanovická 2848, využívaném Policií ČR • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Nedvědovo nám. Bude provedena celková rekonstrukce a rozšíření jídelny za cca 7 mil Kč • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na výměnu výkladů v nebytových prostorech v domech Viktorinova 1 a 3 • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na výměnu ZTI v pavilonech MŠ K Podjezdu • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na provedení rekonstrukce komunikace k dopravnímu hřišti v areálu ZŠ Plamínkové • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na provedení opravy sociálních zařízení v pavilonu prvního stupně ZŠ Mendíků • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na opravu osvětlení v Divadle Na Fidlovačce • Rozhodli jsme uzavřít smlouvu opravu chodníků Moyzesova, Sládkovičova, Jánošíkova a V Štíhlách • Zahájili jsme zadávací řízení dle §58 zákona o veřejných zakázkách na provedení stavby „Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská“ • Uzavřeli jsme smlouvu na pravidelnou údržbu parku Humpolecká Klub ODS v ZMČ - 4

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 aktualizoval(a) úvodní fotku.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 4 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) dočasný profilový obrázek.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 aktualizoval(a) úvodní fotku.

otevřít odkaz

Naši lidé