Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Tomáš Portlík

předseda regionálního sdružení

Jiří Zajac

1. místopředseda regionálního sdružení

Vojtěch Kos

místopředseda regionálního sdružení

Jaroslav Míth

místopředseda regionálního sdružení

Jakub Stárek

místopředseda regionálního sdružení

Alexander Bellu

člen regionální rady

Martin Cibulka

člen regionální rady

Pavel Dittrich

člen regionální rady

Pavel Ehrlich

člen regionální rady

Tomáš Kaštovský

člen regionální rady

Jan Korseska

člen regionální rady

Zdeněk Kovařík

člen regionální rady

Václav Kožený

člen regionální rady

Martin Langmajer

člen regionální rady

Jan Poupě

člen regionální rady

Milan Samec

člen regionální rady

Michal Valenta

člen regionální rady

David Vodrážka

člen regionální rady

Zdeněk Zajíček

člen regionální rady

Alexandra Udženija

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Filip Dvořák

člen výkonné rady

Marek Benda

místopředseda poslaneckého klubu PČR

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR

Jan Zahradil

předseda poslaneckého klubu EP

Pavel Žáček

poslanec PČR