Bc. Jiří Vogel

předseda klubu krajských zastupitelů
starosta města
místopředseda regionálního sdružení

nám. Míru 55
789 91  Štíty