Bc. Jiří Vogel

krajský zastupitel
starosta města
místopředseda regionálního sdružení

nám. Míru 55
789 91  Štíty