Ing. Mojmír Sokol

místostarosta obce
člen regionální rady
předseda místního sdružení

/343
798 06  Otaslavice