Ing. Mojmír Sokol

předseda místního sdružení

/343
798 06  Otaslavice