Ing. Mojmír Sokol

místostarosta obce
člen regionální rady

/343
798 06  Otaslavice