NovinkyOS Šumperk

#ODS Šumperk Živě

ODS

Jan Skopeček: Jan Hamáček a celá ČSSD žijí v podivném rozpočtovém science fiction Jan Skopeček: „Jan Hamáček a celá ČSSD žijí podle obsahu dopisu adresovanému premiérovi v nějakém podivném rozpočtovém science fiction, ve kterém lze donekonečna utrácet peníze, které nejsou. Případně lusknutím prstu upravit podle svého apetitu předpoklad ekonomického růstu, aby bylo více peněz na utrácení alespoň na papíře. Když ani to nestačí, tak socialisté navrhnou novou daň, kterou chtějí vzít lidem více peněz, aby mohli dál utrácet. Přitom návrh rozpočtu na příští rok počítá s navýšením výdajů oproti letošku o více jak 90 mld. Kč a ČSSD to stále nestačí!!! Ideální rozpočet podle ČSSD by tak musel znamenat rozpočtový a daňový Armageddon, který opravdu není v zájmu České republiky. Návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 40 mld. Kč je vzhledem k ekonomickému růstu a nízké nezaměstnanosti skutečně nerealistický. Vláda měla začít vnímat realitu už dávno a předkládat rozpočty vyrovnané. To bychom ale nesměli mít na ministerstvu financí nemehla z hnutí ANO, která nejsou přes slušný ekonomický růst a rekordně nízkou nezaměstnanost schopna už roky připravit a Poslanecké sněmovně předložit vyrovnaný rozpočet. ČSSD a hnutí ANO si nemají co vyčítat. Obě strany mají ve svém DNA schodkové rozpočty a tedy utrácení a na obě se hodí citát Antonína Švehly, že rády rozdávají koláče, které samy neupekly a upéci ani nemohly, protože snědly těsto, které ještě nestačilo ani vykynout. Rozpočty, které obě vládní strany s podporou komunistů v minulosti schválily, to dokazují. Jak se říká – jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. ODS bude tak jako v minulých letech navrhovat během rozpočtového procesu takové změny, které daňovým poplatníkům ukážou, že lze hospodařit realisticky a bez schodků.“

otevřít odkaz

ODS

Martin Kupka: Chceme rychlý internet i v těch nejodlehlejších vesnicích, zákon předložíme do konce léta 31. července 2019 Místopředseda občanských demokratů Martin Kupka představil plán na rychlejší rozvoj rychlého internetu a s tím související digitalizace na celém území ČR. Kupka chce, aby byly s každou liniovou stavbou připraveny podmínky pro položení optických vláken. Příslušný zákon by měla ODS předložit do konce léta. „Přicházíme s uceleným plánem, jak zajistit co nejrychlejší přístup k internetu na území celé republiky. Je to důležitý krok pro další rozvoj ekonomiky i pro udržení aktivních lidí na venkově. Do konce léta přeložíme návrh novely zákona o pozemních komunikacích, která usnadní pokládání sítí podél silnic. Je to jedna z cest, jak urychlit položení optických vláken na poslední míli. Tedy do menších a odlehlejších sídel,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka. „Oslovili jsme ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu s iniciativou změnit podmínky tak, aby s přípravou každé liniové stavby vznikla i jedna chránička navíc pro položení optické sítě. Vyzkoušel to již Kraj Vysočina a nízké náklady na položení chráničky se mu rychle vrátily v podobě nájmu. Pozitivní dopad na rozvoj regionu je samozřejmě ještě důležitější přidanou hodnotou. Chceme pro podobnou praxi získat i ostatní kraje, města a obce,“ doplnil Kupka.

otevřít odkaz

ODS

Zveme vás na zajímavou besedu s poslankyní Jana Černochová, těšíme se setkání

otevřít odkaz

ODS

Dobrý počin! Skupina poslanců vedená místopředsedou ODS Martinem Kupkou dnes podala v Poslanecké sněmovně návrh, který zajistí vznik digitální technické mapy (DTM) všech krajů. Za předložením návrhu se skrývá několikaměsíční práce zákonodárců napříč politickým spektrem, zástupců Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajů a také správců sítí. Významný podíl na vzniku novely zákonů má ICT unie v čele s prezidentem Zdeňkem Zajíčkem. DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré technické infrastruktuře pro území celé ČR, tedy např. o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. DTM shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem. „Je to důležitý a zcela konkrétní krok pro zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Podle údajů technické mapy bude možné například přesně a rychle stanovit okruh správců infrastruktury, kterých se dotýká jakýkoli nový stavební záměr. Digitální technická mapa dále umožní lepší koordinaci údržby a rozvoje technických sítí, aby se minimalizoval počet případů, kdy se kvůli různým účelům opakovaně rozkopávají stejné ulice a chodníky,“ říká k návrhu jeho předkladatel Martin Kupka a doplňuje: „Pro každého, kdo hledá například pozemek pro stavbu rodinného domu, bude mnohem snazší se na internetu podívat, jaké možnosti dané místo nabízí pro připojení plynu, vody, kanalizace, elektřiny či rychlého internetu.“ „Na prvotní fázi přípravy digitální technické mapy se podařilo zajistit prostředky z operačních programů, které by zůstaly nevyužity. Vytvoření takové mapy představuje samozřejmě významnou hodnotu pro budoucnost. Státy, kde takové mapy fungují, šetří veřejným rozpočtům, občanům i podnikatelům v úhrnu stovky miliónů korun ročně,“ vysvětluje prezident ICT unie Zdeněk Zajíček. Návrh, který je novelou zákona o zeměměřičství a stavebního zákona, nahrazuje v těchto zákonech dosavadní stručnou úpravu technických map. Ta umožňuje, aby samosprávy technické mapy z vlastního rozhodnutí zakládaly a vedly. Řada měst i některé menší obce a 6 krajů technické mapy založily a používají, plnému využití všech výhod však brání skutečnost, že chybí podrobnější úprava povinností správců infrastruktury při předávání nových údajů pro aktualizaci map. To by mělo navržené nové znění napravit. Opomenout nelze ani přínos, že správně vedená a aktuální DTM usnadňuje rychlé a přesné zásahy v případě havárie či poškození některé části technické infrastruktury v území. Současně obce a města získají možnost zkvalitnit evidenci a správu vlastního majetku, např. veřejného osvětlení, kanalizace nebo obecního vodovodu.

otevřít odkaz

ODS

Město Štíty získalo v soutěži Vesnice roku 2019 v Olomouckém kraji "Cenu naděje pro živý venkov" ,,Spolkový život a fungující občanská pospolitost. Tato dvě kritéria rozhodují o nositelích Ceny naděje pro živý venkov z řad obcí. Sdružení místních samospráv patří ke spolu vyhlašovatelům této soutěže a v rámci ní uděluje Cenu naděje pro živý venkov, kterou obce získávají za spolkový a společenský život. Toto významné ocenění je udělováno již od roku 2009 a jeho nositeli jsou desítky obcí, které zpravidla slaví úspěchy i v jiných soutěžích, mnohdy navíc opakovaně. Hodnocení našeho ocenění je dvousložkové, tedy jak bodové, tak také založené na osobním hodnocení jednotlivých členů krajské komise. Hlavními kritérii je počet spolků a neformálních sdružení působících v obci, zapojení spolků do aktivit obce, vzájemná spolupráce a koordinace spolků, otevřenost spolků pro veřejnost (zapojení do činnosti spolků) a hodnotí se také nejvýznamnější akce. Členové komise oceňují také to, jak konkrétní lidé mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem nadšení ovlivňují svým aktivním postojem život v obcích, jak pracují s dětmi, ale i se seniory. Posuzuje se také to, jaké podmínky pro takového spolkové a občanské aktivity vytváří vedení obcí.,, dodal náš pan starosta Jiří Vogel. Velká gratulace!

otevřít odkaz

ODS

Komentář ekonomického experta ODS Jana Skopečka k závěrům Národní rozpočtové rady Jan Skopeček: „Na dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí upozorňujeme dlouho my i odborná veřejnost. Dnes to konstatovala i Národní rozpočtová rada. Zejména stárnutí populace povede bez systémových změn penzijního a zdravotního systému k neudržitelnému nárůstu veřejných výdajů. Pokud nedojde ke změně penzijního a zdravotního systému, je jedinou cestou, jak se v budoucnu vyhnout státnímu bankrotu, výrazný nárůst daní. Tuto cestu ODS odmítá a vyzývá vládu, aby místo vyššího zdanění budoucích generací začala brát neudržitelnost penzijního systému vážně. Zatím paní ministryně Maláčová zpochybňovala a zlehčovala potřebu penzijní reformy. I dnešní zpráva rozpočtové rady ukazuje, jak moc a nebezpečně se paní ministryňe plete.”

otevřít odkaz

ODS

Společné prohlášení zástupců ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše 5. června 2019 Petr Fiala společně se zástupci Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN: Konstatujeme, že v Poslanecké sněmovně existuje pevná politicko-mocenská koalice předsedy vlády s ČSSD, SPD a KSČM, která zajišťuje premiérovi ve Sněmovně bezpečnou většinu bez ohledu na vážnost jeho osobních a podnikatelských problémů. Tato většina včera odmítla řešit zásadní ekonomické a reputační škody, které představuje dnešní pozice předsedy vlády České republiky. Konstatujeme, že politické strany ČSSD, SPD a KSČM přebírají plnou politickou odpovědnost za střet zájmů předsedy vlády, za finanční škody pro české daňové poplatníky a za reputační škody pro český stát. Zatímco politicko-mocenské spojenectví předsedy vlády s KSČM považujeme za logické a historicky opodstatněné, obracíme se na politické strany ČSSD a SPD, aby zodpověděly tyto zásadní otázky: Předsedy ČSSD se chceme zeptat: 1) Zda bude ČSSD nadále podporovat premiéra ve funkci, pokud finální verze auditu Evropské komise dospěje k podobným závěrům o střetu zájmů jako předběžná verze. 2) Za jakých okolností ČSSD podpoří zastavení dotací pro Agrofert a zda ČSSD považuje za správné, aby čeští daňoví poplatníci nadále přispívali k podnikání skupiny Agrofert. 3) V případě, že by došlo k obžalobě Andreje Babiše, zda považuje ČSSD za možné, aby nadále vykonával funkci předsedy vlády. Předsedy SPD se chceme zeptat: 1) Zda má ambici nahradit ČSSD v koalici s premiérem Babišem a ANO. 2) Zda může premiér vykonávat svou funkci v případě, že finální verze auditu Evropské komise dospěje k podobným závěrům jako předběžná verze. 3) Za jakých okolností SPD podpoří zastavení dotací pro Agrofert a zda SPD považuje za správné, aby čeští daňoví poplatníci nadále přispívali k podnikání skupiny Agrofert. 4) V případě, že by došlo k obžalobě Andreje Babiše, zda SPD podpoří návrh na vyslovení nedůvěry předsedovi vlády. Odpovědi na tyto otázky zásadně vyjasní politickou pozici premiéra. Považujeme za správné, abychom odpovědi na tyto otázky prodiskutovali osobně s předsedy ČSSD a SPD.

otevřít odkaz

ODS

Zbyněk Stanjura: Babiš hledá peníze na předvolební dárky, doplatí na to občané 27. května 2019 Vláda Andreje Babiše chce zvýšit daň z alkoholu a tabáku. Občanští demokraté nesouhlasí, Babiš podle nich jen potřebuje vybrat od lidí další peníze, které pak rozdá úzkým skupinám voličů. Vláda bude projednávat také zákon o dani z příjmu, který zvyšuje daně z alkoholu a tabáku. „Vláda se zaklíná slovy o zdraví občanů. Daně ale nezvyšuje, aby byli lidé zdravější, ale protože státu dochází peníze. Předvolební dárečky se panu Babišovi prodražují, tak hledá cesty, jak z občanů dostat další peníze. Nikdo zodpovědný ale situaci nemůže řešit neustálým zvyšováním příjmů státního rozpočtu. Daně mají být nízké a jednoduché, proto jsme ve Sněmovně předložili například návrh na snížení daně z příjmu, to občanům ČR pomůže víc, než veškeré vládní dárečky,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura

otevřít odkaz

Naši lidé