Ing. Zdeněk Nytra

předseda senátorského klubu
místopředseda oblastního sdružení

Sokolská třída 1204/8
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika
Valdštejnské nám. 17/4
118 01  Praha – Praha 1
Česká republika

Životopis

Zdeněk Nytra

Narozen 6. října 1961 ve Frýdku-Místku. Absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou a Vysokou školu báňskou.

V letech 1984 až 2016 byl profesionálním hasičem, nejdříve u Českých drah, později ve městě Ostravě. Ředitelem Hasičského záchranného sboru města Ostravy byl v letech 1994 až 2000 a posléze ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje od roku 2001 do roku 2016.

Od roku 1976 je členem Sboru dobrovolných hasičů v Janovicích, od roku 2021 náměstkem starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jako viceprezident zastupuje Českou republiku v celosvětové hasičské organizaci CTIF.

V roce 2016 úspěšně kandidoval do Senátu Parlamentu České republiky jako nezávislý s podporou ODS a TOP 09.

V Senátu působil jako místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a předseda Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv. Aktuálně je členem Organizačního výboru Senátu, Výboru pro záležitosti Evropské unie, Podvýboru pro energetiku a dopravu, Podvýboru pro vnitřní bezpečnost a IZS a Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků. Od roku 2020 je předsedou senátorského klubu ODS a TOP 09.

Je podepsán pod 8 návrhy zákonů, jako zpravodaj působil u 61 senátních tisků.

V senátních volbách 2022 obhajuje senátorský mandát jako kandidát SPOLU, tedy jako kandidát navržený ODS a podporovaný KDU-ČSL a TOP 09.

Má jednu dospělou dceru a jednu vnučku.

„V Senátu chci pokračovat v načaté práci. Zejména se chci věnovat otázkám energetické a vnitřní bezpečnosti, tedy záležitostem v současné době velice aktuálním.“