Mgr. Dalibor Horák

náměstek hejtmana
radní města
zástupce krajské samosprávy v RR
místopředseda oblastního sdružení

Masarykovo náměstí 1
783 91  Uničov

Životopis

Dalibor Horák se narodil 4. června 1965 ve Štáblovicích u Opavy. Od roku 1970 žije v Uničově. V roce 1983 absolvoval místní gymnázium, poté krátce pracoval v zemědělském družstvu. Po absolvování vojenské služby byl zaměstnán jako skladník, mezi lety 1990–2002 podnikal v oblasti obchodu a zpracování zemědělských produktů. Do Občanské demokratické strany vstoupil v roce 1992, od roku 1995 působí nepřetržitě ve funkci předsedy místního sdružení Uničov. V roce 2000 byl poprvé zvolen místopředsedou oblastního sdružení Olomouc, v této funkci působí dodnes. V roce 1994 se stal členem Zastupitelstva a Rady města Uničova, mezi lety 2002–2010 působil ve funkci místostarosty, mezi lety 2010 - 2016 působil ve funkci starosty města. V roce 2004 byl zvolen za člena Zastupitelstva Olomouckého kraje a v roce 2008 a 2016 tento mandát obhájil.  Mezi lety 2004–2008 působil rovněž ve funkci člena Rady Olomouckého kraje. Od listopadu 2016 vykonává funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.Vysokoškolské vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je absolventem oborů Archivnictví a Historie. Na stejném ústavu získal i pedagogické vzdělání. Mezi jeho koníčky patří aktivní provozování hudby, dále ho zajímá literatura, historie a filozofie. Dalibor Horák je ženatý a má dospělého syna.

 

Články (1)

Další články