Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Dalibor Horák

zástupce krajské samosprávy v RR

Michal Zácha

člen výkonné rady