Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Michal Zácha

předseda regionálního sdružení

Martin Major

místopředseda regionálního sdružení

Petr Procházka

místopředseda regionálního sdružení

Petr Sokol

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Vogel

místopředseda regionálního sdružení

Zdeněk Bartl

člen regionální rady

Jaroslav Hýbner

člen regionální rady

Robert Knobloch

člen regionální rady

Igor Kraicz

člen regionální rady

Petr Krill

člen regionální rady

Stanislav Orság

člen regionální rady

Mojmír Sokol

člen regionální rady

Josef Ťulpík

člen regionální rady

Markéta Záleská

členka regionální rady

Lubomír Žmolík

člen regionální rady

Dalibor Horák

zástupce krajské samosprávy v RR