JUDr. Martin Major, MBA

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
předseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Horní náměstí /1
779 00  Olomouc

Životopis

JUDr. Martin Major, MBA, se narodil 26. září 1979 v Olomouci. ZŠ Holečkovu navštěvoval až do páté třídy, poté byl přijat na sedmiletou sekci Slovanského gymnázia v Olomouci. Zde vydržel tři roky a poté přestoupil na francouzskou sekci téhož gymnázia.

Po úspěšném absolvování maturity byl přijat ke studiu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou v roce 2004 úspěšně dokončil. V roce 2010 absolvoval rigorózní řízení a stal se doktorem práv. V letech 2012–2013 studoval veřejnou správu na Central European Management Institut.

Po ukončení studia práv začal pracovat v advokacii. Už v průběhu vysokoškolského období se věnoval komunální a regionální politice. V roce 2002 byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města Olomouce. O dva roky později byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V roce 2006 se začal profesionálně věnovat komunální politice, kdy se po vítězství ODS v komunálních volbách stal náměstkem primátora a později primátorem Olomouce.

Ve volném čase se věnuje synovi Martinovi a mnoha sportům (tenis, cyklistika) nebo řízení fotbalové Sigmy Olomouc (předseda dozorčí rady).