Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Karel Krejza

předseda regionálního sdružení

Hynek Hanza

1. místopředseda regionálního sdružení

Marcel Kollmann

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Rieger

místopředseda regionálního sdružení

Rostislav Aulický

člen regionální rady

Michal Burda

člen regionální rady

Bohumil Cikán

člen regionální rady

Jan Dvořák

člen regionální rady

Pavlína Hapštáková

členka regionální rady

Jitka Horáková

členka regionální rady

Jiří Kalous

člen regionální rady

Martin Kubš

člen regionální rady

Zdeněk Kutner

člen regionální rady

Miroslava Lazarová

členka regionální rady

Miroslav Ouzký

člen regionální rady

Jakub Ozaňák

člen regionální rady

Radek Reindl

člen regionální rady

Zdenka Vachková

členka regionální rady

Daniel Volák

člen regionální rady

Liana Wagnerová

členka regionální rady

Stanislav Zaspal

člen regionální rady

Patrik Zeman

člen regionální rady

Marie Žáčková

členka regionální rady

Jan Železný

člen regionální rady

Jiří Kulhánek

zástupce krajské samosprávy v RR

Michal Šidák

člen výkonné rady

Libor Turek

místopředseda poslaneckého klubu PČR