Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Nicole Wagnerová

předsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Radek Vanke

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Vladimír Bártl

člen regionální kontrolní a revizní komise

Zdeněk Bezděka

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Hase

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jitka Horáková

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jan Karas

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Ťažký

člen regionální kontrolní a revizní komise