Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Nicole Školková

předsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Magdalena Šabatová

místopředsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Martin Hase

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Karas

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Kmínek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Adam Kreisinger

člen regionální kontrolní a revizní komise

Petr Šíla

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Ťažký

člen regionální kontrolní a revizní komise