#ODS Ústí nad Labem Živě

ODS

I za účasti dvou členů ústecké rady města za ODS - Miroslavy Lazarové a Pavla Tošovského – proběhlo v budově krajského úřadu společné jednání. Diskutovalo se o záležitostech, které jsou pro město Ústí nad Labem i celý kraj klíčové. Mimo jiné byla řeč o stavbě okružní křižovatky v Předlicích, která bude realizována už letos, nebo o opravě Benešova mostu. Jeho potřebná rekonstrukce vypukne v roce 2020.

otevřít odkaz

ODS

ODS Ústí nad Labem přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

ODS Ústí nad Labem přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

Pavel Tošovský začátkem roku poskytl Týdeníku Ústecko rozhovor - Práce náměstka je job na dvanáct hodin denně Kauza Matiční ulice provázela Pavla Tošovského celé volební období od roku 1998, kdy se stal starostou Neštěmic. Nyní je náměstkem v Ústí nad Labem. Na počátku milénia získal Pavel Tošovský funkci náměstka hejtmana. Potom přišel strmý pád a na čas zmizel z veřejného života, ačkoli ne úplně. Přestože předvolební pnutí v ústecké ODS spojené se zrušením napoprvé zvolených kandidátek a poté i místních sdružení této partaji nejspíš moc hlasů nepřineslo, nakonec získal post náměstka ústeckého primátora. ..... Co vás vedlo k odchodu z politiky a proč jste se znovu vrátil? V roce 2004 jsem se v době smutně proslulé velrybařením a kmotrovstvím nedostal ani na nevolitelné místo na krajskou kandidátku. Tím pro mě skončilo období, kdy jsem pracoval v uvolněných funkcích a zase jsem se dal na podnikatelskou dráhu. V roce 2008 jsem pak na čas skončil v politice zcela. Potřeboval jsem si od politiky úplně odpočinout, srovnat si životní priority a věnovat se i jiným věcem. Dnes vím, že to bylo správné rozhodnutí, byť nebylo úplně jednoduché. ..... Proč jste se tedy vracel? Oslovila mne celá řada lidí v ODS, zda bych se nechtěl vrátit a kandidovat na volitelném místě. Po pár dnech rozmýšlení jsem na to kývl a rozjely se události, o kterých ostatně i média v posledních měsících informovala. .... V současnosti se ODS potýká s "neposlušnou" Lenkou Černou a krizí okolo zrušených místních sdružení. Jak to vidíte vy? Musím říci, že Lenka Černá je pro mě největším zklamáním poslední doby. Nemám problém s tím, že má někdo na některé věci jiný názor, ale každé politické uskupení si přece má nejdříve věci vyříkat uvnitř a potom navenek přijmout většinové rozhodnutí. Představte si fotbalový tým, jehož jeden hráč začne útočit proti svému týmu a dokonce začne svému brankaři dávat vlastní góly. Lenka Černá udělala něco podobného. Co by s tím asi trenér dělal? .... Chcete tedy říct, že Lenka Černá není týmový hráč? Historicky poprvé se v našem městě stalo, že by nějaký zastupitel na ustavujícím zastupitelstvu veřejně špinil své kolegy, se kterými byl na stejné kandidátce. Ohledně zrušených místních sdružení a kandidátek by se dalo mluvit podrobně několik hodin. Zabrousili bychom do vzdálené i nedávné historie, ale krátce mohu říci, že jsme tím zamezili znovu se formujícímu vlivu známých ústeckých zákulisních hráčů nebo jejich kamarádů. .... Jste náměstkem primátora. Celkem jste čtyři, není to moc? Tři jsou uvolnění, jeden neuvolněný. Musím konstatovat po počátečních pár týdnech, že pokud chci práci náměstka dělat pořádně a odpovědně, je to job tak na deset, dvanáct hodin denně. Každý z náměstků má vymezené oblasti a za sebe mohu říci, že oblast investic, majetku, strategického rozvoje, projektů a dotací je velmi široká a je potřeba se jí věnovat velmi intenzivně. .... Jste ze Střekova, a ten trápí smradlavá Setuza, zničená Žukovova a Novoveská ulice, nebo chybějící centrální náměstí, jaké mají ostatní obvody. Co s tím můžete udělat? S vlastníky bývalé Setuzy, tedy Glencore povedeme jednání. Zápach je samozřejmě příšerný a obtěžuje všechny Střekováky. Zničené silnice plánujeme v tomto volebním období opravit. Je to samozřejmě otázka peněz. Ohledně náměstí, či centra obvodu jednáme s investorem, který by na volném prostranství v blízkosti krajského soudu vybudoval vhodné obchody a infrastrukturu, která Střekovu opravdu chybí. .... Je tu také otázka zrušených ubytoven. Co s nimi, jaké navrhujete řešení? Jaké má město vůbec možnosti, například je koupit za státní dotaci? Především nechceme, aby takovéto ubytovny vůbec vznikaly. Naopak. Ty nechvalně známé chceme zrušit. Dotace budeme využívat maximálně, rádi bychom budovali domy s pečovatelskou službou, malometrážní startovací byty a podobně. .... Myslíte tedy, že by je lze přebudovat například na městské byty? Různé varianty se rýsují. Máme jednání s lidmi z ministerstva pro místní rozvoj, abychom s nimi probrali dotační možnosti. .... Jednou z priorit koalice má být posílení městských obvodů. Jak si to představujete vy osobně? Jako bývalý starosta neštěmického obvodu mám k městským obvodům blízko. Byl bych rád, aby obvody měly více kompetencí například v oblasti pořádku a údržby zeleně. K tomu samozřejmě i přiměřené finance. Máme vyčleněnou jednu radní – paní Lazarovou, pro koordinaci spolupráce s obvody. .... Na čem teď pracujete? Právě teď se připravuji na předložení majetkových bodů do zastupitelstva. Jde o převody, nabytí nebo odkoupení pozemků. Každý den tu mám občany, kteří mají nějakou žádost týkající se celé škály problémů, od návrhu na vybudování chodníčku k památníku holocaustu v Městských sadech až po chybějící přechod přes frekventovanou silnici. Snažím se v rámci možností pomoci, samozřejmě s asistencí příslušných pracovníků na magistrátu. Připravujeme také investiční akce a hledáme veškeré možnosti dotací ke spolufinancování projektů. .... Jako "projektový manažer" města jistě musíte vnímat nevzhlednost ústeckých ulic. Co s tím chce koalice udělat? No jednoduše, opravit je. Problém je ten, že abychom opravili všechny, potřebovali bychom více než miliardu. Přitom máme na úplně všechny investice ve městě kolem 400 milionů ročně. Z toho plyne potřeba na co nejvíce akcí sehnat spolufinancování. .... To mne přivádí k poslední otázce, architektonické kanceláři města. Jak to s ní vypadá a jak byste si ji představoval vy osobně? Bylo to i velké téma voleb. V této chvíli probíhá diskuze o podobě architektonické kanceláře města. Kloním se k tomu, aby tato kancelář byla na úrovni samostatného odboru magistrátu, ne jen oddělení, jak je tomu doposud. Jsou před námi úkoly při tvorbě nového územního plánu města a souhlasím s tím, že ne všechny kroky města v této oblasti byly v pořádku. Pavel Tošovský (56 let). Vystudoval ČVUT – Elektrotechnickou fakultu v Praze. Celý život žije v Ústí. - Náměstek primátora Ústí nad Labem. Po roce 2000 náměstek hejtmana, po prvním volebním období v roce 2004 v této funkci skončil, když se kvůli nepřízni straníků vůbec nedostal na krajskou kandidátku. Jako starosta městského obvodu Neštěmice se potýkal na přelomu století s kauzou Matiční ulice. Předtím podnikal ve velkoobchodě. - Je podruhé ženatý, má pět dětí a pět vnoučat.

otevřít odkaz

ODS

ODS Ústí nad Labem přidal(a) 5 nových fotek — v Městské Sady Ústí Nad Labem.

otevřít odkaz

ODS

ODS Ústí nad Labem sdílel(a) živé vysílání uživatele Hospodářské noviny.

otevřít odkaz

ODS

ODS Ústí nad Labem sdílel(a) vlastní příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

Pavel Tošovský: Včera jsem byl přítomen na zastupitelstvu města. Pak jsem si přečetl některé noviny a pár komentářů na facebookových stránkách blízkých ústecké opozici (ke kterým, žel, musím už řadit i FB Lenky Černé a Členů ODS v Ústí bez místního sdružení) a nestačil jsem se divit. Byl jsem vůbec na tom samém jednání? Tak tedy pár mých poznámek: Opozice včetně paní Černé píše pomalu o znemožnění práce zastupitelů a vytváření bariér pro veřejnost. Jaká je pravda? Jednací řád standardně umožňuje každému zastupiteli ke každému bodu vystoupit 2x po dobu 3 minut. Myslím, že většina příspěvků se dá do tohoto limitu vměstnat. Pokud ne, je možno hlasovat o prodloužení nebo o dalším vystoupení. Mimochodem toto bylo využito asi 2x a vždy bylo schváleno. Pro veřejnost platí to samé. Další zbytečnou bouří ve sklenici vody je pak vymezení prostoru, kde je místo pro veřejnost. Takže v hlavním sále sedí zastupitelé, vedoucí jednotlivých odborů, zástupci městských organizací a společností s majetkovou účastí města a novináři. Pokud jsou všichni výše jmenovaní přítomni, jsou prakticky všechna místa k sezení obsazena. Veřejnosti je k dispozici galerie, která má cca 65 míst k pohodlnému sezení a kde je k dispozici mikrofon. Nepřipadá mi na tom nic nedemokratického. Sál byl včera téměř plný a na galerii bylo nějakých 10 - 15 lidí. Nikomu nebylo bráněno ve výkonu zastupitelského mandátu, v diskuzi ani v účasti na zastupitelstvu. Ale komentáře v tisku a na FB jsou naprosto neadekvátní, vyhledávající rádoby senzace. Proč byl tento jednací řád schválen? Abychom nenutili úředníky sedět na zastupitelstvu do půlnoci, jako tomu bylo občas v minulosti, abychom se naučili vyjádřit ve svém příspěvku podstatu věci a zbytečně se "nevykecávali". Rozhodně nejde o žádný "náhubek", jak jsem také někde četl. Další poznatek: všechny materiály byly schváleny, některé koaliční devatenáctkou, některé 22, 25 nebo 33 hlasy. Byl schválen rozpočet města, dotace pro sportovní oddíly či majetkové body. Před zastupitelstvem bylo nabídnuto i opozici, aby s námi předjednali body, které chtějí. Někteří toho využili. Pro mě je pozitivní poznatek, že koalice funguje a věřím, že i v rámci omezeného rozpočtu se nám spolu s koaličními partnery podaří naplnit maximum možného z našeho programu. Největším povolebním zklamáním je pak pro mě jednání Lenky Černé, která značku ODS používá jen ke zvýšení svého osobního "píárka", házení špíny na ústeckou ODS a práci ostatních 3 zastupitelů za ODS velmi znesnadňuje. Budete-li mít čas a chuť, na jednání zastupitelstva se podívejte. Není nad osobní prožitek :-). Pavel T.

otevřít odkaz

Naši lidé