Zdeněk Kutner

člen regionální rady
krajský zastupitel
starosta obce
1. místopředseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

Domoušice 107
439 68  Domoušice

Životopis

Jsem rodákem z Domoušic, absolventem Střední průmyslové školy v Mělníku. Po dokončení studia jsem pracoval jako investiční technik Okresního úřadu V Lounech. V roce 1990 jsem se stal starostou obce Domoušice a tuto funkci vykonávám doposud.

Celý můj profesní život je spjat s rozvojem obce Domoušice a okresu Louny. Kandidaturou do krajského zastupitelstva chci svoji aktivitu rozšířit na celý Ústecký kraj a v krajském zastupitelstvu prosazovat i potřeby malých obcí.

Mým velkým koníčkem je kopaná, které jsem se věnoval jako aktivní hráč a které se věnuji jako trenér a funkcionář. Proto znám velmi dobře problémy, se kterými se potýkají veškeré sportovní kluby. Politika kraje by měla být zaměřena i na rozvoj podmínek pro sportování mládeže i se zaměřením na dorosteneckou populaci, která nejčastěji podléhá svodům moderní doby.