Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Petra Ťažká

místopředsedkyně regionální rozhodčí komise

Olga Haškovcová

členka regionální rozhodčí komise

Aleš Havlůj

člen regionální rozhodčí komise

Martin Kadeřábek

člen regionální rozhodčí komise

Jan Kmínek

člen regionální rozhodčí komise

Aleš Kubíček

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Masopust

člen regionální rozhodčí komise

Alexandra Moravcová

členka regionální rozhodčí komise