Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Pavel Tošovský

předseda regionální rozhodčí komise

Jan Fišera

místopředseda regionální rozhodčí komise

Aleš Havlůj

člen regionální rozhodčí komise

Martin Kadeřábek

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Masopust

člen regionální rozhodčí komise

Jindřich Petráček

člen regionální rozhodčí komise