Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Martin Kadeřábek

předseda regionální rozhodčí komise

Petra Ťažká

místopředsedkyně regionální rozhodčí komise

Olga Haškovcová

členka regionální rozhodčí komise

Aleš Havlůj

člen regionální rozhodčí komise

Aleš Kubíček

člen regionální rozhodčí komise

Alexandra Moravcová

členka regionální rozhodčí komise

Tereza Rambousková

členka regionální rozhodčí komise