#ODS Děčín Živě

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele ODS Ústecký kraj.

otevřít odkaz

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

Zastupitelé a další členové ODS s podporou Svobodných v Děčíně kategoricky nesouhlasí s textem tiskové mluvčí města p. Lakomé, připojeným k našemu příspěvku v minulém Městském zpravodaji. Odmítáme především to, že se k příspěvku zvolených zastupitelů kriticky vyjadřuje mluvčí města, která má být apolitická a hovořit jménem všech občanů, nikoliv jménem vládnoucí koalice. Umístění její odpovědi pod náš příspěvek se v našich očích jeví jako čistá manipulace se čtenáři. Mluvčí města by se k takovým věcem vůbec neměla vyjadřovat. Pokud tak chtěla učinit vládnoucí koalice nebo rada města, měla se pod text podepsat sama a nezneužívat institut tiskového mluvčího. Dále nesouhlasíme s nepravdivým tvrzením, ve kterém mluvčí města tvrdí, že se volební strany sdružené v platformě Děčín 22 „dohodly, že budou pro nastávající volební období jednat ve spolupráci a shodě“. Není tomu tak a každý se o tom může přesvědčit opětovným přečtením prohlášení platformy. O „volebním období“ a „shodě“ v něm není ani čárka. Děčín 22 není "koalice v opozici", jak se nás všechny snaží současné vedení města navzdory faktům kostrbatě a účelově přesvědčit, nýbrž ryze funkční komunikační platforma se silným mandátem voličů, vzniklá za účelem povolebních vyjednávání a pro hledání všeobecně prospěšného konsensu pro efektivní fungování věcí veřejných v našem městě. Nejen p. mluvčí doporučujeme, aby se příště pečlivěji seznámila s obsahem psaného textu. Jeho správné pochopení by v její profesi, ale i v profesi politiků, mělo být základem veřejných výstupů. Za ODS s podporou Svobodných Ing. Bc. Tomáš Brčák, Ing. Rudolf Brejška, DiS, Jiří Čečrle, Mgr. Miroslav Červenka, Jan Pešek a kolektiv.

otevřít odkaz

ODS

Dnes jsme se s kolegou Rudou Brejškou zúčastnili debaty o další části revitalizace Podmokel. Je vidět, že projekt bude zasluhovat změny, protože umístění autobusových zastávek je značně nevhodné, stejně tak není počítáno s jejich zastřešením. Z debaty vyplynulo, že projekt není zatím dotažen do konce a že se občané o problematiku zajímají, což bylo patrné z přínosných dotazů, které si úřednice magistrátu zapisovala. Ať co se týče polohy zastávek, nebo návrhů na parkování a organizaci dopravy. Mimo jiné jsem tam poukázal na předraženost městského mobiliáře, kde ve stávajícím projektu stojí jedna lavička přes 80 000 Kč, nebo lampa víc jak 120 000 Kč. Z úst pana primátora mi bylo odpovězeno, že se to již nebude opakovat, což je chvályhodné. Akce prokázala, že by město mělo svým občanům naslouchat, protože vidí to, co může architekt, nebo úředník přehlédnout, nebo co chtějí přehlédnout. Bohužel byla akce hrubě ukončena novou mluvčí našeho města paní Salivarovou. Jsem toho názoru, že má být vyslyšen i poslední občan, který chce něco říci, protože třeba ten může mít nejlepší nápad. Byl jsem jí to vysvětlit, nevím, zda to pochopila, ale omluvila se mi. Doufám, že se to již nebude opakovat. Tímto vyzývám všechny, kteří k problematice chtějí něco říci, aby se nám ozvali, určitě nás názory všech zajímají a všechny názory rádi přetlumočíme. Tomáš Brčák, zastupitel

otevřít odkaz

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele Děčínský deník.

otevřít odkaz

ODS

Vyjádření našeho zastupitele Rudolfa Brejšky k usnesení rady města: Rada města definitivně pohřbila podmokelskou knihovnu Situace kolem architektonicky vzácné Perthenovy knihovny v Podmoklech se výrazně zhoršila. Nové vedení města bylo jmenováno ani ne před měsícem a jedním ze svých prvních usnesení okamžitě zastavilo a zrušilo rozpracovaný historický průzkum knihovny. Průzkum zadalo minulé vedení města ve vypjaté atmosféře kolem podzimních voleb, a sice po protestech děčínské veřejnosti. Ta poukazovala na riziko zničení vzácného dochovaného interiéru budovy její přestavbou na obyčejné kanceláře pro úředníky. Objednávka historického průzkumu byl ale pouhý trik v rámci volební kampaně, protože nové vedení města v žádném případě nemá zájem o stanovisko akreditovaných odborných autorit. Nové vedení města totiž rozumí všemu a jedná podle toho. Odborné posouzení zrušilo, dosud zpracované výstupy historického průzkumu budou autorovi poměrnou částí proplaceny a vyhozeny do koše, zbytečnou práci zaplatí daňový poplatník. Pro obyvatele Podmokel navíc přibydou v předvánočním čase ještě větší komplikace v dopravě. Stavba opěrné zdi a nové vozovky v Raisově ulici není do dnešních dnů ani po 2 letech dokončena a více než 50 domácností nemá kde parkovat. Další místa pro parkování, o která se již dnes „perou“ obyvatelé ul. Divišovy, Raisovy a Mírového náměstí, ubydou kvůli souběžnému odkopávání soklu knihovny. Jistě se ale magistrát nebude stydět po Novém roce říct si o 1.500,-Kč za parkovací kartu pro rezidenty v lokalitě. Uvedené skutečnosti nutí člověka položit si otázku: „Jaký a čí je to zájem, přestavbu knihovny tak usilovně urychlovat a tlačit k realizaci za jakoukoliv cenu, souběžně s jinými stavbami, tři neděle před Vánoci, v období dešťů a mrazů?“ Za ODS s podporou Svobodných v Děčíně: Ing. Rudolf Brejška, DiS., zastupitel

otevřít odkaz

ODS

Vyjádření zastupitele Tomáše Brčáka k usnesení rady města: Tak už nám to začíná, utrácení bez výběrového řízení. Na posledním zasedání rada města schválila nákup nového vozu pro primátora za cenu přes milion Kč bez výběrového řízení. Přitom čtyřletý vůz bývalé primátorky je nevyužitý. Je ostudné, že rada města a nový primátor si dovolí koupit nové auto v situaci, kdy se město není schopné starat o svůj majetek a peníze by byly potřeba jinde. Například 200.000 Kč je akutně potřeba na obnovu herních prvků v MŠ Májová, v MŠ K. H. Borovského, nebo v MŠ Křešice. Prolézačky jsou v havarijním stavu a ohrožují zdraví dětí, přitom v návrhu městského rozpočtu na příští rok se s jejich opravou nepočítá. Peníze pro naše nejmenší město nenajde, ale bez problémů jich najde dost a dost na nákup nové primátorské limuzíny. Je smutné, že nové vedení města se ani ne měsíc po svém jmenování přednostně zabývá nakupováním luxusního vozu pro primátora. Jako kdyby tu nebyly mnohem zásadnější problémy. za ODS s podporou Svobodných v Děčíně: Ing. Bc. Tomáš Brčák, zastupitel

otevřít odkaz

Naši lidé