#ODS Děčín Živě

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele Děčínský deník.

otevřít odkaz

ODS

Vyjádření našeho zastupitele Rudolfa Brejšky k usnesení rady města: Rada města definitivně pohřbila podmokelskou knihovnu Situace kolem architektonicky vzácné Perthenovy knihovny v Podmoklech se výrazně zhoršila. Nové vedení města bylo jmenováno ani ne před měsícem a jedním ze svých prvních usnesení okamžitě zastavilo a zrušilo rozpracovaný historický průzkum knihovny. Průzkum zadalo minulé vedení města ve vypjaté atmosféře kolem podzimních voleb, a sice po protestech děčínské veřejnosti. Ta poukazovala na riziko zničení vzácného dochovaného interiéru budovy její přestavbou na obyčejné kanceláře pro úředníky. Objednávka historického průzkumu byl ale pouhý trik v rámci volební kampaně, protože nové vedení města v žádném případě nemá zájem o stanovisko akreditovaných odborných autorit. Nové vedení města totiž rozumí všemu a jedná podle toho. Odborné posouzení zrušilo, dosud zpracované výstupy historického průzkumu budou autorovi poměrnou částí proplaceny a vyhozeny do koše, zbytečnou práci zaplatí daňový poplatník. Pro obyvatele Podmokel navíc přibydou v předvánočním čase ještě větší komplikace v dopravě. Stavba opěrné zdi a nové vozovky v Raisově ulici není do dnešních dnů ani po 2 letech dokončena a více než 50 domácností nemá kde parkovat. Další místa pro parkování, o která se již dnes „perou“ obyvatelé ul. Divišovy, Raisovy a Mírového náměstí, ubydou kvůli souběžnému odkopávání soklu knihovny. Jistě se ale magistrát nebude stydět po Novém roce říct si o 1.500,-Kč za parkovací kartu pro rezidenty v lokalitě. Uvedené skutečnosti nutí člověka položit si otázku: „Jaký a čí je to zájem, přestavbu knihovny tak usilovně urychlovat a tlačit k realizaci za jakoukoliv cenu, souběžně s jinými stavbami, tři neděle před Vánoci, v období dešťů a mrazů?“ Za ODS s podporou Svobodných v Děčíně: Ing. Rudolf Brejška, DiS., zastupitel

otevřít odkaz

ODS

Vyjádření zastupitele Tomáše Brčáka k usnesení rady města: Tak už nám to začíná, utrácení bez výběrového řízení. Na posledním zasedání rada města schválila nákup nového vozu pro primátora za cenu přes milion Kč bez výběrového řízení. Přitom čtyřletý vůz bývalé primátorky je nevyužitý. Je ostudné, že rada města a nový primátor si dovolí koupit nové auto v situaci, kdy se město není schopné starat o svůj majetek a peníze by byly potřeba jinde. Například 200.000 Kč je akutně potřeba na obnovu herních prvků v MŠ Májová, v MŠ K. H. Borovského, nebo v MŠ Křešice. Prolézačky jsou v havarijním stavu a ohrožují zdraví dětí, přitom v návrhu městského rozpočtu na příští rok se s jejich opravou nepočítá. Peníze pro naše nejmenší město nenajde, ale bez problémů jich najde dost a dost na nákup nové primátorské limuzíny. Je smutné, že nové vedení města se ani ne měsíc po svém jmenování přednostně zabývá nakupováním luxusního vozu pro primátora. Jako kdyby tu nebyly mnohem zásadnější problémy. za ODS s podporou Svobodných v Děčíně: Ing. Bc. Tomáš Brčák, zastupitel

otevřít odkaz

ODS

‎17. listopadu, přispěl na akci Není nám to jedno několika slovy o svobodě a demokracii i zvolený zastupitel za ODS s podporou Svobodných Tomáš Brčák. FOTO zdroj: Děčínský deník

otevřít odkaz

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

ODS Děčín sdílel(a) příspěvek uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

Dnes si připomínáme Den válečných veteránů.

otevřít odkaz

ODS

ODS s podporou Svobodných v Děčíně chápe a respektuje, že současné rozložení sil v městském zastupitelstvu je výsledkem demokratických voleb. Uznáváme právo vítězných stran obsadit nejdůležitější posty ve výkonných orgánech města a jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na návrzích směřujících ku prospěchu města Děčína a jeho obyvatel. Nesouhlasíme ale s omezením transparentnosti veřejné správy tím, že si vládnoucí koalice ponechala i většinu míst v kontrolním výboru. Bývalo nepsaným pravidlem, že právě tato místa náležela opozici, což zajišťovalo nejlepší možnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města. Mrzí nás, že kolegové z ANO, Našeho Děčína, ČSSD a KSČM nechápou, že silnější mandát opozice v kontrolních mechanismech města zvyšuje důvěru v zodpovědné nakládání s veřejnými prostředky. Zásadně pak odmítáme způsob, jakým koalice postupovala při volbě do výborů zastupitelstva, kdy opoziční strany byly dlouho před ustavujícím zastupitelstvem vyzvány p. Hroudou k předložení nominantů do finančního a kontrolního výboru a následně nebyl na tyto nominace vůbec brán zřetel. Za nedůstojný chvíle a zpackaný pokládáme zejména způsob, jakým shromažďoval jména kandidátů do výborů předseda volební komise Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA, který aniž by vyzval zastupitele k předkládání jmen, přijal od vedle sedícího zastupitele p. Heritese seznam koalicí dohodnutých jmen s tím, že tato budou hlasována jako první a získají-li většinu zastupitelů, o případných dalších navržených se již hlasovat nebude. Jsme přesvědčeni, že ustavující zasedání městského zastupitelstva statutárního města Děčín mohlo při troše dobré vůle proběhnout v úplně jiné atmosféře a jsme připraveni ku zlepšení v daném směru napomáhat. Vaše ODS s podporou Svobodných Děčín

otevřít odkaz

Naši lidé