Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Karel Krejza

předseda regionálního sdružení

Hynek Hanza

1. místopředseda regionálního sdružení

Marcel Kollmann

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Rieger

místopředseda regionálního sdružení

Rostislav Aulický

člen regionální rady

Tomáš Binter

člen regionální rady

Bohumil Cikán

člen regionální rady

Jan Dvořák

člen regionální rady

Richard Hájek

člen regionální rady

Pavlína Hapštáková

členka regionální rady

Jiří Kalous

člen regionální rady

Zdeněk Kutner

člen regionální rady

Vladimír Lazar

člen regionální rady

Drahomíra Miklošová

členka regionální rady

Jakub Ozaňák

člen regionální rady

Petr Plíšek

člen regionální rady

Karel Schäfer

člen regionální rady

Jiří Sucharda

člen regionální rady

Petr Šošško

člen regionální rady

Libor Turek

člen regionální rady

Zdenka Vachková

členka regionální rady

Daniel Volák

člen regionální rady

Miroslav Závada

člen regionální rady

Jiří Kulhánek

zástupce krajské samosprávy v RR

Alexandr Vondra

člen výkonné rady

Ladislav Chlupáč

senátor PČR

Jaroslav Kubera

předseda Senátu PČR