Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Tomáš Heres

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Leoš Semecký

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Miloslav Král

člen regionální kontrolní a revizní komise

Barbora Kunzová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jitka Márová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Pavel Moravec

člen regionální kontrolní a revizní komise

Igor Němec

člen regionální kontrolní a revizní komise

Ondřej Palát

člen regionální kontrolní a revizní komise

Nikolas Petrov

člen regionální kontrolní a revizní komise

Adam Růžička

člen regionální kontrolní a revizní komise

Markéta Stanová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jaroslav Svoboda

člen regionální kontrolní a revizní komise

Zbyněk Šimunek

člen regionální kontrolní a revizní komise