Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Tomáš Heres

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Lála

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Vladislava Brennerová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Michal Frauenterka

člen regionální kontrolní a revizní komise

Petr Hartoš

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jindřich Hloušek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Hrdina

člen regionální kontrolní a revizní komise

Petr Hůlka

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Jiráček

člen regionální kontrolní a revizní komise

Igor Němec

člen regionální kontrolní a revizní komise

Miroslava Niemec Studenovská

členka regionální kontrolní a revizní komise

Mikuláš Pobuda

člen regionální kontrolní a revizní komise

Adam Růžička

člen regionální kontrolní a revizní komise

Leoš Semecký

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jaroslav Svoboda

člen regionální kontrolní a revizní komise