Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Jakub Drábek

předseda regionální rozhodčí komise

Jan Pačes

místopředseda regionální rozhodčí komise

Michaela Černá

členka regionální rozhodčí komise

Martin Drexler

člen regionální rozhodčí komise

Zbyněk Holan

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Rakouš

člen regionální rozhodčí komise

Martin Rezek

člen regionální rozhodčí komise

Martin Roubíček

člen regionální rozhodčí komise

Petr Scholz

člen regionální rozhodčí komise

Josef Straka

člen regionální rozhodčí komise

Jan Váňa

člen regionální rozhodčí komise