Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Jakub Drábek

předseda regionální rozhodčí komise

Petr Musil

místopředseda regionální rozhodčí komise

Tadeáš Antůšek

člen regionální rozhodčí komise

Adam Flek

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Frouz

člen regionální rozhodčí komise

Zbyněk Holan

člen regionální rozhodčí komise

Slavomír Jaroš

člen regionální rozhodčí komise

Michal Karhan

člen regionální rozhodčí komise

Vít Konopa

člen regionální rozhodčí komise

Jan Pleticha

člen regionální rozhodčí komise

Jan Váňa

člen regionální rozhodčí komise

Lucie Vlčková

členka regionální rozhodčí komise

Pavel Vraštiak

člen regionální rozhodčí komise

Jan Závorka

člen regionální rozhodčí komise

Ondřej Zeman

člen regionální rozhodčí komise