Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Jakub Drábek

předseda regionální rozhodčí komise

Jan Pačes

místopředseda regionální rozhodčí komise

Jiří Blahutka

člen regionální rozhodčí komise

Jan Bulíř

člen regionální rozhodčí komise

Jakub Horský

člen regionální rozhodčí komise

Vojtěch Hrčka

člen regionální rozhodčí komise

Zdeňka Hubínková

členka regionální rozhodčí komise

Igor Malý

člen regionální rozhodčí komise

Lukáš Martin

člen regionální rozhodčí komise

Martin Roubíček

člen regionální rozhodčí komise

Petr Scholz

člen regionální rozhodčí komise

Jan Stárka

člen regionální rozhodčí komise

Jan Váňa

člen regionální rozhodčí komise