Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Jakub Drábek

předseda regionální rozhodčí komise

Tadeáš Antůšek

člen regionální rozhodčí komise

Matěj Brožek

člen regionální rozhodčí komise

Václav Dvorský

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Frouz

člen regionální rozhodčí komise

Zbyněk Holan

člen regionální rozhodčí komise

Marek Jakubík

člen regionální rozhodčí komise

Slavomír Jaroš

člen regionální rozhodčí komise

Michal Karhan

člen regionální rozhodčí komise

Martin Klápště

člen regionální rozhodčí komise

Michal Neuberg

člen regionální rozhodčí komise

Jan Pleticha

člen regionální rozhodčí komise

Jan Váňa

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Vraštiak

člen regionální rozhodčí komise