Bc. Jan Váňa

zastupitel městské části
člen regionální rozhodčí komise
člen místního sdružení

Sokolovská 324/14
180 49  Praha 9 – Vysočany
Česká republika