Po MPSV chceme konkrétní krizový plán

2. dubna 2013
Po MPSV chceme konkrétní krizový plán

Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo bezodkladně vypracovat krizový plán, podle kterého budou probíhat výplaty sociálních dávek poté, co uplyne lhůta stanovená antimonopolním úřadem a ministerstvo bude muset přestat využívat stávající IT systém. Po dnešním jednání výboru pro sociální politiku to uvedla jeho členka a expertka ODS v sociální oblasti Lenka Kohoutová.

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí se na situaci podle slov ministryně Ludmily Müllerové (TOP 09) chystá, konkrétní kroky ale na jednání výboru nedokázala specifikovat ani s pomocí přítomného prvního náměstka Petra Krůčka.
 
„Na stole leží rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, podle kterého se nebudou moci používat stávající aplikace pro výplatu sociálních dávek na jednotlivých úřadech práce,“ shrnula situaci Lenka Kohoutová. „Musíme s dostatečným předstihem vědět, co se bude dít a jak rezort zabrání hrozícímu výpadku výplat sociálních dávek. Složité situaci přitom budeme čelit téměř s jistotou, protože během lhůty pěti měsíců, které dal antimonopolní úřad ministerstvu k dispozici, není možné uskutečnit standardní výběrové řízení na nového dodavatele.“
 
„Paní ministryně Müllerová musí uhasit problémy, které zdědila po minulém vedení ministerstva práce a sociálních věcí. Chtěla bych se mýlit, ale z minulých zkušeností víme, že ostražitost je při výběru dodavatelů na místě,“ říká dále Kohoutová.
 
Z její iniciativy proto výbor přijal usnesení, v němž upozorňuje na reálné nebezpečí výpadku výplaty sociálních dávek po ukončení stávajících systémů a žádá MPSV o vytvoření konkrétního krizového plánu a zajištění řádného fungování a propojenosti IT systémů na úřadech práce.
 
S žádostí o kompletní přehled smluvních vztahů s dodavateli IT systémů od roku 1993 vystoupil během debaty další z poslanců ODS a místopředseda výboru pro sociální politiku Miroslav Jeník: „Pokud chceme hodnotit stávající architekturu IT systému na výplatu dávek a jeho nákladovost, musíme mít přehled o tom, na jakých systémech fungovaly úřady práce v minulosti. Proto jsem zástupce ministerstva požádal, aby členům výboru poskytli přehled o dodávkách IT systémů od roku 1993. Považuji to za předpoklad dalšího rozhodování ministerstva při zajištění výplat dávek.“
Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR