Bc. Lenka Kohoutová

Sokolovská 103
186 00  Praha 8 – Karlín
Česká republika

Životopis

Lenka Kohoutová vystudovala střední zdravotnickou školu obor dětská sestra a veřejnou správu na Cevro Institutu. V roce 2007 spoluzaložila Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je doposud předsedkyní správní rady. V letech 2010–2013 byla poslankyní PSP ČR, věnovala se především sociálním tématům.

Od roku 2014 vede Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, kde zajišťuje péči o více jak 170 osob s mentálním postižením. V Domově a v nadačním fondu zaměstnává více jak 140 zaměstnanců, včetně osob se zdravotním postižením. Je členkou správní rady Asociace veřejně prospěšných organizací, kde vede sekci pro zdravotní a sociální oblast. Je členkou Rosky Praha, která se zabývá pomocí pacientům s roztroušenou sklerózou.

Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a cestování.