21. září 2023

Reakce na stanovisko spolku Pedagogická komora: Radek Sárközi a jeho spolek, se neopírá o oficiální status ani mandát

(www.ods.cz) V reakci na stanovisko spolku Pedagogická komora, z. s. ze dne 13. září vydala poslankyně Renáta Zajíčková veřejnou odpověď, v níž ostře kritizuje chování prezidenta tohoto spolku Radka Sárköziho na Národním konventu o vzdělávání. Poslankyně zdůraznila, že takové chování na půdě oficiálních institucí je nepřijatelné.

Poslankyně Renáta Zajíčková své vyjádření komentuje: „Pedagogická komora, jak ji reprezentuje Radek Sárközi a jeho spolek, se neopírá o oficiální status ani mandát. Veřejnost i odborníci by měli být obezřetní při považování tohoto spolku za oficiální hlas pedagogů. Jsem přesvědčena, že pedagogická veřejnost si zaslouží reprezentaci, která jedná v politickém i veřejném prostoru transparentně a v souladu s principy slušnosti a respektu vůči všem zúčastněným stranám.“

Dále poslankyně poukázala na dlouhodobé nesplnění zákonných povinností ze strany spolku a zavádějící název spolku, který může klamat veřejnost i média. Také vyjádřila svou nedůvěru vůči prezidiu spolku a vyzvala jej k transparentnímu jednání a doložení pravdivosti o počtu svých členů.

Poslankyně dále vyjádřila vděk všem předním českým organizacím z oblasti vzdělávání, které se k její veřejné výzvě připojily.

Plné znění odpovědi je k dispozici v přiloženém dokumentu.

Renáta Zajíčková

poslankyně PČR
starostka MČ Praha 5